Vinsttak löser ej välfärdsproblem

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Den svenska paradgrenen ”Välfärd för alla” är utsatt för stora påfrestningar. Det gäller såväl vård och omsorg som skola, den triad av områden som brukar rabblas som ett politiskt mantra, inte minst under valrörelserna.

Är det besvärligt i dag krävs det krafttag och innovativa lösningar för att det inte ska bli ännu värre i morgon.

Ett axplock ur de senaste dagarnas nyhetsflod blixtbelyser de lika välbekanta som mångfasetterade bekymren.

Skolan först: Högskolan Mälardalen meddelar att två utbildningsprogram för blivande lärare skrinläggs på grund av bristande intresse från studenterna. Bägge gäller mattelärare på vilka det råder en skriande brist, särskilt om riksdagens nyligen klubbade beslut om utökad matteundervisning på mellanstadiet ska kunna genomföras.

Omsorgen sedan: En färsk utredning visar att kommunernas problem med en åldrande befolkning inte bara gäller de ökade behoven att bygga ut äldreomsorgen. Dessutom måste man hantera det faktum att fler kommunanställda än någonsin tidigare blir pensionärer med rätt till pensionsutbetalningar. Det handlar om att välja mellan pest eller kolera, kraftigt höjda skatter eller sänkt ambitionsnivå för de kommunala tjänsterna.

Och till sist vården: Sjukvårdsfolk över hela landet gick ut på gator och torg i söndags för att visa att de har fått nog av personalbrist, låga löner, oacceptabla arbetsförhållanden, brister i organisationen och annat som drar ner hela verksamheten i en negativ spiral och hotar patientsäkerheten.

Det finns med andra ord mycket att göra. Och en hel del som inte bör göras.

Att i detta läge försöka hitta en teoretisk modell som ska hindra privata aktörer från att göra så kallade övervinster är, för att använda ett snällt ord, kontraproduktivt. Eller, för att vara mer drastisk, att skjuta sig själv i foten.

Regeringens utredare om vinsterna i välfärden, Ilmar Reepalu, bekräftar att han kommer att föreslå ett procentuellt vinsttak på som högst tio procent av ”insatt kapital”. Skulle det förverkligas kommer det att ställa till det för alla privata aktörer, stora börsnoterade bolag med friskolor, äldreboenden och LSS-verksamhet likaväl som små fåmansbolag på hemtjänstområdet.

Från ett litet företag med 50 000 kronor i aktiekapital skulle exempelvis, om det blir en tioprocentsregel, aldrig mer än 5 000 kronor kunna tillfalla ägarna i årlig vinst. Fråga den tidigare kommunalanställda som startat eget för att förverkliga sin dröm om att ge pensionärerna just den hjälp de behöver och som knappt kunnat ta ut lön de första åren hur nöjd hon (för det är oftast en kvinna) är med den tanken.

De gemensamma resurserna för vård, skola och omsorg ska användas effektivt. Möjligheterna ökar om den offentliga sektorn samarbetar med i stället för att motarbeta den privata. Men det är ett helt annat utredningsuppdrag än det Reepalu fått.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Debatt