Vinsttak – nej | Kvalitetskrav – ja

Viktig tid har gått till spillo i välfärdspolitiken.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Redan innan remisstiden på utredningen om vinster i välfärden har gått ut vågar man konstatera att det knappast blir någon proposition från regeringen i linje med Ilmar Reepalus förslag om ett generellt vinsttak för alla privata aktörer inom vård, skola och omsorg.

Kritiken är förödande. Och den kommer inte enbart från de allra närmast sörjande, det vill säga företag verksamma inom sektorn.

Tydliga varningar ges av tunga socialdemokrater och miljöpartister inom kommuner och landsting med god insyn i vad det skulle innebära om privata aktörer kastar in handduken.

Det är bra att det drakoniska och grovt tillyxade förslaget hamnar i papperskorgen. Men det är illa att viktig tid gått till spillo, tid när genomtänkta kvalitetskriterier för alla aktörer hade kunnat arbetas fram.

Att skattepengar ska användas så effektivt som möjligt är en självklarhet. Men den bild som målats upp av redan välbeställda kapitalister i välfärdssektorn som skor sig på skattebetalarnas bekostnad stämmer inte med verkligheten. De flesta företag inom områdena vård, skola och omsorg är små och har startats av personer som brinner för att utveckla verksamheten.

Reepalus vinsttak skulle ha inneburit ett totalstopp för många av dem, eftersom han valt ”operativt kapital” som utgångspunkt. Det hade möjligen varit vettigt om det handlat om maskintung industri men fungerar inte alls – vilket en rad experter pekat på – när företagets huvudsakliga tillgång är humankapital, det vill säga personalen och dess kompetens.

Att företag går med vinst är inget övergripande problem, tvärtom en förutsättning för ett fritt näringsliv. Ett reellt bekymmer är däremot bristande kvalitet i välfärdstjänsterna, oavsett om de utförs av en offentlig, privat eller ideell aktör.

Om det vore så enkelt att alla dåliga skolor drevs i bolagsform, all undermålig äldreomsorg sköttes av privata företag och varje misstag i sjukvården begicks på doktor Sjukmans egen mottagning och inte inom landstingets domäner skulle lösningen vara enkel: Återför all verksamhet i offentlig ägo och låt kommunal- och landstingspolitikerna ta tillbaka valfriheten från medborgarna. Men så ser det förstås inte ut i verkligheten.

När vårdskandaler briserar handlar det minst lika ofta om offentligt driven verksamhet som om privat.

Kvalitetsfrågan har generellt sett inte med driftsform att göra – även om det självfallet finns enstaka entreprenörer som missköter sig, kanske drivna av girighet, och som därmed bör diskvalificeras.

Ingen seriös aktör har något att invända emot skärpta kvalitetskrav, vettigt utformade och lika för alla. De som ogillar den tanken har inte i välfärdssektorn att göra. Det är alltså dags för omstart i välfärdsfrågan. Vänsterpartiet kommer att bli besviket, för att inte säga rasande. Men det bör inte hindra regeringen från att ta sitt ansvar.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Lilla Erstagården