Liberaler: Religiösa skolor levererar inte objektiv utbildning

"Skolan får aldrig bli en förlängning av föräldrarnas kulturella och religiösa uppfattningar", skriver Christer Nylander (L), gruppledare i riksdagen och vice ordförande i utbildningsutskottet,på DN Debatt i dag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Debatten om de religiösa friskolorna fortsätter. I dag svarar Liberalerna ett antal företrädare för Kristna friskolerådet, som har menat att Liberalernas förslag att stoppa nya religiösa friskolor, samt att förvägra redan etablerade friskolor att växa, strider mot Europakonventionen.

Att så skulle vara fallet förnekas dock av Christer Nylander, som tillsammans med partiledaren Jan Björklund var en av undertecknarna till Liberalernas ursprungsartikel. En artikel som de senaste dagarna för övrigt väckt stor intern debatt i partiet, symboliserad av striden kring Birgitta Ohlsson i partiledningen.

I slutrepliken på DN Debatt står Christer Nylander fast vid förslaget och varnar nu samtidigt för att barnen i de religiösa friskolorna inte ska få en objektiv utbildning. Han skriver:

"Alla barn har rätt till en objektiv utbildning och vi menar att med fler religiösa friskolor riskerar allt för många barn att förvägras den rättigheten."

Mycket tyder på att det främst är muslimska friskolor som Jan Björklund och Christer Nylander med flera egentligen vänder sig emot, och det motiveras med risken för ökad segregering i samhället, och förlängd startsträcka för eleverna i Sverige. Men förslaget till nya regler riktar sig till alla religiösa friskolor.

Christer Nylander på DN Debatt: "Skolan får aldrig bli en förlängning av föräldrarnas kulturella och religiösa uppfattningar – den svenska skolan ska vara en fristad från just detta."

Sven Magnusson, vice ordförande i Kristna friskolerådet är kritisk till att Liberalerna vill ha en "kollektiv bestraffning" för att man anser att det finns integrationsproblem på vissa skolor, något man inte kunnat visa fakta på, hävdar han. Vissa föräldrar får dessutom rätt att välja en religiös friskola, medan andra förvägras den rättigheten, säger han till Dagen.

Hur reagerar du på talet om att alla barn inte får "objektiv utbildning".
-Det finns inga fakta i alla de granskningar Skolinspektinen har gjort som stödjer att det inte skulle vara en objektiv undervisning hos oss. Jag är tvärtom övertygad om att de kristna skolorna är bättre än skolor i allmänhet på att ge saklig och allsidig undervisning. Vi har fått träna oss väldigt medvetet, säger Sven Magnusson.