Liberalerna vill förbjuda nya religiösa friskolor

Det räcker med antalet religiösa friskolor – nya ska inte få startas. Det beslutade Liberalerna vid en omröstning på fredagens partiråd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I dag finns drygt 60 religiösa friskolor varav drygt tio är muslimska. Men enligt Liberalerna bör ingen av dem få tillstånd att utöka antalet elever.

Partiledaren Jan Björklund medger att beslutet framförallt riktar in sig på de muslimska friskolorna och värderingar som han menar sprids där. De försvårar barns integration, särskilt flickors. Att Skolinspektionen kontrollerar dem räcker inte, menar han.

– Vi har varit för flata. Man kan inspektera om lokalerna är bra, om resultaten är bra och lärarna behöriga. Men att inspektera värderingar är otroligt svårt. Vill man stoppa det här måste lagen ändras, säger Jan Björklund.

En minoritet av partirådet, däribland förra skolborgarrådet i Stockholm, Lotta Edholm, ville förbjuda även existerande religiösa skolor. En annan grupp, anförda av riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson, ville inte ha något förbud alls utan skarpare krav.

Partistyrelsen anser att det är att gå för långt att förbjuda även existerande religiösa friskolor. Det som ska förhindras är att nya muslimska friskolor etableras i utanförskapsområden. Det skulle öka uppdelningen och försvåra integrationen av nyanlända ytterligare, är motiveringen.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar
Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek