Livets ord i Göteborg går in i Connect church

Församlingen Livets ord i Göteborg har gått in i Connect church, en växande församling med ett utåtriktat fokus. ”Vi har fått starka tilltal och övernaturliga bekräftelser­ från Gud på att vi skulle göra detta”, säger Åke Carlson, nybliven pastor i Connect church och tidigare pastor i Trosrörelsen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Att en församling i Trosrörelsen läggs ned och går upp i en församling från ett annat kyrkosamfund hör inte till vanligheterna i Sverige.

– Det kan vara så, men viktigast för oss har varit att följa den kallelse från Gud som vi upplever att vi fått, berättar Åke Carlson för Dagen.

Flera profetiska tilltal har övertygat honom och församlingen att ta det lite oväntade steget. Första tilltalet fick han i december 2013, ett bibelord från Johannes om att gå in och skörda där ”andra har arbetat”.

– I oktober 2015 kom ett annat tilltal från Gud med ord från Lukas kapitel fem där lärjungarna får så mycket fisk att de inte kan ta hand om fångsten själva. De ropar då åt lärjungar i en annan båt: Kom och hjälp oss!

Två månader senare, i november förra året, möttes Åke Carlson och Anders Olsson, pastor i grannförsamlingen Connect church, som tillhör både Pingst FFS och Hillsong family (en kristen församlingsrörelse grundad i Australien).

De hade känt varandra i flera år och Åke undervisade i den bibelskola Connect church har. De började samtala om möjligheten att gå en gemensam väg, en dialog som nu utmynnat i att Livets ords församling gått upp i Connect church.

– De profetiska tilltal vi fått och övernaturliga bekräftelser på dessa gör att vi upplever en kallelse från Gud till detta, berättar Åke Carlson.

I söndags hölls en stor festgudstjänst då medlemmarna från Livets ord välkomnades till Connect church.

– Det var en väldigt familjär känsla och vi är mycket glada och tacksamma för alla de nya som nu tillhör församlingen, säger Anders Olsson, pastor i Connect church.

– Och i Connect church finns många unga men få äldre. Därför började vi be om att få in fler äldre som kan vara förebilder och andliga fäder och mödrar. Så vi ser detta som ett bönesvar, förklarar Anders Olsson.

Varför valde ni inte att slå samman församlingarna utan att gå in i Connect church?

– Ingen vill ha ett ”vi” och ett ”dom” utan en gemensam identitet är jätteviktigt. Eftersom Connect church är den större församlingen tyckte vi att beslutet var det mest visa. Det får inte gå prestige i en sådan process, menar Åke Carlson.

Nyfiket frågande

Totalt har ett 90-tal personer från Livets ord i Göteborg gått in i Connect church. Ett 20-tal har valt en annan väg.

– Några går in i andra församlingar där de bor. Andra har bildat en bönegrupp med förankring i Livets ord, berättar Åke Carlson.

– Vi hade diskussioner i församlingen innan vi bestämde oss. Först delade jag det i ledarskapet och sedan i församlingen. Och de flesta var med på detta, annars hade inte så många följt med.

Kolleger i Trosrörelsen, vars pastorsorganisation han tillhört sedan den bildades, har enligt Åke Carlson mött beskedet med ett nyfiket frågande snarare än ett negativt undrande av vad han håller på med.

– Jag har fått frågor men när jag fått tid att förklara det vi upplever som en kallelse från Gud och satt det i ett sammanhang, då har jag inte fått kritik utan snarare kommentarer som ”spännande och intressant”.

Men känns det inte lite konstigt att inte längre vara pastor i Trosrörelsen?

– Nej det gör det inte (skratt). Att ta ett steg i tro när jag upplever att Gud leder är alltid utvecklande.

– Men grunden är att alla vi som finns i kyrkorna arbetar för Guds rike.

Fakta:

Connect church och Livets ord i Göteborg

År 2006 gick pingstförsamlingen Gilead i Göteborg in i en ny fas att bli en visionsdriven och relationsbaserad församling.

För fem år sedan bytte den namn till Connect church.

Församlingen växer och förra året döptes 59 personer i Connect church.

Connect church firar­ tre gudstjänster på söndagar. Två i kyrkan på Danska­ vägen­ i Göteborg och en i Trädgården i Göteborg­.

Totalt brukar cirka 900 personer komma till gudstjänsterna.

Livets ords församling i Göteborg grundades 2001 av Åke och Kärstin Carlson.

Nu är församlingen nedlagd och har gått in i Connect church.

Lilla Erstagården