Livets ord planerar starta nya församlingar i Sverige

Starkare band till andra trosförsamlingar och planer på nya församlingar. Det är något av vad Livets ords pastor Joakim Lundqvist har i siktet när han nu blickar framåt efter årets Europakonferens.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är en påtagligt glad och nöjd Joakim Lundqvist som ringer upp när Dagen ber om en intervju någon dag efter att Uppsalaförsamlingens årliga storsatsning Europakonferensen är över. Och veckan har betytt mycket, intygar han.

– Det har kommit en ny ton av frimodighet och glädje. Gud har fött något nytt bland oss, och jag är mycket tacksam och spänd på framtiden nu.

Utveckla relationer

En av de saker som ligger högt på agendan nu är att stärka samarbetet med andra församlingar här hemma i Skandinavien. Där finns det mycket som kan förbättras, menar Joakim Lundqvist. Han jämför med församlingens arbete i Ryssland och andra länder i Östeuropa

– Där arbetar Livets Ord-församlingarna utifrån en starkare visionär och relationell enhet med varandra. I Sverige, Norge och övriga Europa har flera trosförsamlingar startat inspirerade av Livets ord och med en god vänskapsrelation hit, men det har ofta saknats tydlighet i samarbetet och regelbundenhet i kontakt och relation. Ibland har detta lett till isolering och distans.

Familjekänsla

Familj är ett ord som Livets ord-pastorn återkommer till.

– Vi är angelägna om att de församlingar som redan ser sig som en del av vår andliga familj och delar samma vision - inte minst om tro på Guds ord, den helige Andes verk och ett starkt fokus på mission och på nästa generation - ska kunna känna ett tydligt familjeskap, där vi kan hjälpa och hitta inspiration hos varandra. Vi som stor församling med många resurser har ett ansvar att hjälpa och backa upp de församlingar som känner ett samröre med oss, säger Joakim Lundqvist.

– Under våra tidigare år kopplade vi inte tillräckligt tydligt med de församlingar som själva ville stå i en närmare relation till oss. Det är en historisk brist som vi vill komma tillrätta med.

"Vi har bett mycket under året"

Inom samfundet Trosrörelsen, där Livets ord är den stora, centrala församlingen, finns församlingar som står nära Livets ord i olika grad.

– Under det gångna året har vi bett och arbetat mycket med att formulera och förtydliga Livets Ords identitet som församling och rörelse - det mandat och den kallelse Gud har gettt oss, vår vision, kultur, arbetssätt och trosgrundvalar. Utifrån detta vill vi ge vi de församlingar som så önskar, möjlighet att ställa sig med oss som en del av samma andliga familj, eller fortsätta med en god vänskapsrelation, förklarar han

Startar nya församlingar

Ytterligare ett steg som Uppsalaförsamlingen vill ta är att plantera nya församlingar på flera platser i Sverige. Var och när kan dock Joakim Lundqvist inte svara på i dag.

– Vi har inte bråttom, hellre att vi gör saker bra än snabbt. Det viktiga för oss nu är att landa i tydliga och klara koncept och strukturer, och vara lyhörda för den helige Ande.

"Är ingen reaktion mot något"

Joakim Lundqvist vill också understryka att ambitionen att stärka den egna rörelsen inte sker i reaktion mot något annat skeende i kristenheten.

– Vi vill aldrig agera i reaktion mot någon annan, utan för att vårt land behöver mer av Guds ord, fler levande församlingar och starkare initiativ för Guds rike.