Livets ord-teolog vill inte mot Rom

Nej, man behöver inte bli katolik för att vara ”fullvärdig” kristen. Det är essensen i en ny bok av teologen Anders Gerdmar, skriven mot bakgrund av den oro som uppstod inom Livets ord när församlingens grundare och ledare, Ulf Ekman, valde att bli katolik.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Det började med att en troende för ett par år sedan frågade mig om man måste bli katolik för att vara riktig kristen. För mig var det på ett sätt en absurd fråga, eftersom jag aldrig upplevt att kristen identitet skulle vara avhängig något annat än bekännelsen till Kristus, säger Anders Gerdmar om hur han fick idén att skriva ”Guds ord räcker: evangelisk tro kontra romersk-katolsk”.

– Men när allt ställdes på sin spets inom Livets ord fick jag fråga mig vad det är som gäller, mer exakt, och då kom jag fram till just detta: att Guds ord räcker.

Blixt från klar himmel

Det har snart gått två och ett halvt år sedan den söndagsgudstjänst i mars 2014 då Ulf Ekman berättade att han och hustrun Birgitta avsåg att lämna det karismatiska evangelikala samfund de grundade och ledde i drygt 30 år, för att bli katoliker.

Beskedet kom efter en längre period av närmande till de historiska kyrkorna och en allt mer uttalad acceptans av en ny ämbets- och nattvardssyn. Ändå kom det som en blixt från klar himmel för många inom Livets ord.

– Tänk dig att Katolska kyrkans biskop Anders ställer sig upp under en gudstjänst och kungör att han lämnar kyrkan för att bli baptist. Så var det, säger Anders Gerdmar, teologie doktor i Nya testamentets exegetik.

”Ibland märker man inte förändringen förrän det är för sent. I efterhand ångrar jag och har fått be om förlåtelse för att jag bidragit till denna utveckling .... Men för mig var vi på en resa ut till hela Kristi kropp, inte till Rom, snarare på väg att närma oss våra allmänkyrkliga rötter”, skriver Anders Gerdmar i ”Guds ord räcker”.

Deras resa till Rom

Att det för Ulf och Birgitta Ekman handlat om just en resa till Rom blev tydligt i deras bok ”Den stora upptäckten: vår väg till Katolska kyrkan”, som kom 2015. Där bekänner de sin tillhörighet till den enda kyrka som ger en kristen ”del av nådemedlen i deras fullhet”, så som det sägs i Katolska kyrkans katekes.

Gerdmar: Orimligt anspråk

Det är ett anspråk som är orimligt för Anders Gerdmar.

– Just anspråket att vara den kyrka som Jesus grundade är kyrkohistoriskt ogrundat. Alla kristna har rötter i den apostoliska kristendomen och ingen kyrka har monopol på det, säger han.

– När man bekänner Jesus Kristus som Herre får man del i fullheten, och den har ingen kyrka monopol på.

Det som åtskiljer

I sin bok redogör Anders Gerdmar för det som förenar katoliker och evangelikala kristna, så som trosbekännelsen och tron på den heliga treenigheten. Men tonvikten ligger naturligt nog på det som skiljer åt.

– Den tradition som står utanför skriftens tak, den är utifrån evangelisk tro inte acceptabel och där får vi problem i dialogen med Romersk-katolska kyrkan, säger Anders Gerdmar, och nämner synen på påveämbetet, Maria, helgonen, skärselden och inte minst avlaten.

– Det är inte så utifrån Bibeln att Romersk-katolska kyrkan är den enda kyrkan, att påven är Kristi ställföreträdare eller att man kan be till Maria.

”Själavårdande bok”

Anders Gerdmar säger att ambitionen med boken i första hand är att vara själavårdande.

– När någon kommer till mig och säger ”tack för det du skrev, jag känner mig så trygg i den jag är”. Ja, då har boken nått sitt syfte.

”Guds ord räcker”

”Guds ord räcker”

Foto: Pressbild
[x]