Livets Ords företrädare kan bli medlare i konflikt

Livets Ords företrädare kan spela en avgörande roll för utvecklingen i Knutby. Det anser kyrkoherde Karl-Erik Nylund.
– Församlingen ser upp till Livets Ord och därför tror jag att de skulle lyssna på dem, säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I slutet av veckan ska Karl-Erik Nylund träffa Robert Ekh, föreståndare för Livets Ord i Uppsala för att diskutera bokens beskrivning av församlingen. Samtidigt hoppas han på ett gemensamt utspel för att stoppa utvecklingen i Knutby.

Goda krafter måste samverka

Initiativet kommer efter att kontakterna mellan Knutby Filadelfia och pingströrelsens företrädare Sten-Gunnar Hedin och Lars-Ivar Nilsson fick sig en törn i förra veckan då de föreslog att församlingen skulle upplösas.

– Alla goda krafter måste samverka. Även om Robert Ekh och jag har vitt skilda åsikter i andra frågor tror jag att vi kan enas här, säger Nylund.

Karl-Erik Nylunds bok ”Att leka med elden” har väckt starka känslor i frikyrkosverige. Flera kyrkor har känt sig orättvist utpekade som sekter i boken som kom ut 1998. När han nu omarbetar den stryker han flera för att undvika missförstånd, bland annat New Life och Vineyard.

Lyssnar till Ekh

Knutbypastorn Kim Wincent gick Livets Ords bibelskola 1987–1988 och ytterligare några medlemmarna har fått samma undervisning. Därför tror Nylund att Robert Ekh skulle kunna få dem att tänka om.

– Livets Ord har ett moraliskt ansvar för församlingen även om de inte har något formellt ansvar. Flera av medlemmarna har gått i deras bibelskola och har med sig det i bagaget. Därför tror jag att de skulle lyssna till Robert Ekh.

Livets Ord bekräftar att en av de sex pastorerna i Knutby gick deras bibelskola under 1980-talet. Men församlingen har ingen kontakt med Livets Ord i dag, enligt Ekh.

Han tycker att det är naturligare att pingströrelsens företrädare sköter kontakterna med Knutby Filadelfia.

Pingströrelsens ansvar

– Det är en pingstförsamling så ansvaret faller naturligtvis på pingströrelsen i första hand. Pingströrelsen måste själv avgöra om de vill att någon annan ska hjälpa till, säger han.

Knutbypastorn Kim Wincent säger att han är öppen för en dialog, oavsett varifrån initiativet kommer. Den teologiska diskussionen med pingströrelsen är uppskjuten men ska enligt planerna återupptas längre fram.

– Jag vet inte vad resten av Sveriges kristenhet tycker om oss i dag. Jag vet inte var vi ska finna något stöd. Om Robert Ekh vill kontakta oss är han fri att göra det. Sedan får vi ta ställning till hur ett sådant samtal kan låta.    

Läs de senaste artiklarna om Knutby

Alla tidigare artiklar