23 september 2020

En tidning på kristen grundLivsstil

Lösryckta verser ingen tröst

När ovisshet inför framtiden är det ”nya normala” är det lätt att dras med i rädslan och tappa hoppet. Mattias Martinson, resande evangelist för fadderorganisationen Compassion, pekar då gärna på en väg ut ur rädsla som syns i många av Bibelns passager. Lovsången.

1 av 2

Guds folk har alltid sjungit tillsammans, men när världen drabbas av en av modern tids tuffaste pandemier och kyrkan inte kan kalla till gudstjänst så saknas en beprövad väg ut ur det svåra. För sång föder hopp, menar Mattias Martinson,

– Under svåra tider har lidandet utmanat sången, men det har aldrig tystat den.

Genom åren har han fascinerats över personer i Bibeln som i skrämmande situationer använt lovsång som räddningsplanka. Han nämner bland annat Jona som blir uppäten av en fisk men redan i kapitel två lovar Gud inne i fiskens buk.

– Då tänker jag ”Det är lite för tidigt, Jona. Vi som har gått i söndagsskolan vet att fisken kommer spotta upp dig, då kan du sjunga”. I stället smäller jag av på hur Jona mitt i rädslan vågar hoppas så mycket att han till och med sjunger. Sedan har vi Job, som i kapitel 19 i sin bok också lovsjunger, elva kapitel innan han har fått sin situation förklarad. Det betyder att Job hade en flämtande låga som han gav bränsle så att den väckte en sång i honom.

I Jobs fall, som blev fråntagen allt, hade nog en och annan börjat tänka att de haft ren ondska emot sig.

– Absolut, och det mest provocerande är att Job, när han lovsjunger, ännu inte vet om det är Gud som ligger bakom det som hänt, eller om livet drabbar honom eller djävulen? Ovissheten till trots väljer han att sjunga.

– Sedan måste vi ju nämna Shadrak, Meshak och Abed-Nego som vi läser om i Danielsbokens tredje kapitel. De har all anledning att vara skraja när de ska slängas in i en brinnande ugn, men i apokryferna* (i ”Tillägg till Daniel”) finns en vacker lovsång som de sjöng. Den är så kraftfull. Och återigen tänker jag ”sjung inte nu, sjung när det är över, när det är klart”. Men de sjunger om att de har blivit räddade innan de blivit det.

Som musiker och lovsångsledare har Mattias själv många gånger upplevt hur psalmer och lovsång kan hjälpa oss att lyfta blicken och rikta om siktet. Det som lätt grumlas när nyheterna pratar om död, sjukdom och smittspridning.

– Tv-nyheterna och radion talar högre eller så blippar min mobil upp nya snärtiga rubriker som ska slå an något hos mig. Det matar min rädsla och då måste jag bestämma mig för att skruva upp den inre volymen och inte låta den inre stilla sången dränkas av samhällets alla röster. Jag lyssnar på nyheterna men det kan vara skadligt för mitt psyke att bara mata mig med det. I stället behöver jag umgås med den stora sanningen om vem Gud är. Gud råder och regerar och är ytterst den som har kontroll. Nyhetsprogram är inte skyldiga att förmedla hopp, utan är tänkta att fånga och intressera. De talar till våra känslor och det är inte lika säljande att köra med hopp i de lägena. Och när hotet är så uppenbart är hoppet heller inte lika synligt. Men det finns ett hopp i horisonten som jag måste hålla fokus på.

Även Jesus sjöng, menar Mattias och hänvisar till när han och lärjungarna efter påskmåltiden börjar vandringen mot Getsemane. Vi som vet hur det slutar tänker att det inte var läge för sångstund då, ändå står det i Matteus 26:30 "när de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget".

– Teologer som vet hur det brukar gå till under påsken har räknat ut att en av sångerna Jesus sjöng var psalm 118 ”Detta är dagen som Herren har gjort, låt oss på den fröjdas och vara glada”. När jag inser att Jesus vet att han inom några minuter kommer svettas blod, tänker jag att jag inte har lärt mig någonting om mina rädslor. Att jag har en del kvar att lära.

– Så när Jesus säger ord som ”Var inte rädda” innebär inte det att ”nu håller vi tummarna för att det här ska gå vägen”, utan det finns tyngd bakom orden.

Vad säger du till den som under pandemin övermannats av oro?

– Jag tror många gärna letar efter förenklingar, lösryckta bibelverser tagna ur sitt sammanhang där vi krampaktigt klamrar oss fast vid en speciell vers. Det är vi inte betjänta av i sådana här tider för då ser vi inte sammanhanget. Som att när Paulus skriver i Filipperbrevet 4:4 ”Gläd er alltid i Herren” så sitter han i fängelse. I det läget kan man undra om Paulus är helt världsfrånvänd eller har han kanske hittat något som är mer värt? Apostlarna ser hela tiden längre än till ”överlever vi natten eller inte”. I det tror jag de motarbetar sina rädslor. Kortsiktigt var de nog nervösa, men inte långsiktigt. De hade blicken riktat på hoppet.

* I de apokryfiska skrifterna finns "Tillägg till Daniel" där man hittar den lovsång som Shadrak, Meshak och Abed-Nega sjöng i den brinnande ugnen.

Läs del 1 Döden gör livet levande

Läs del 2 Utmaning att leva här och nu

---

Fakta:

 • Apg 16:25-34

  Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna hörde på ...

  5 Mos 31:8

  Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet!"

  Jes 46:4

  Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er.

  Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er.

  Jes 41:10

  Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud.

  Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.

  Hoppfulla sångtips!

  "Större" av Michael Jeff Johnson

  "Du som stillar stormen" av Mattias coh Therese Martinson

  "Välsignelsen" av Johan Åsgärde och Jeanette Alfredsson

  "Det är inte förgäves" av Martina Möllås

---

Therese Hedlund

Therese Hedlund är tidigare redaktör på Dagen. Sedan juli 2017 frilansar hon för tidningen.

Fler artiklar