22 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

De har en pension på tusen kronor

En pension på 1 600 estniska kronor i månaden och kläder från Sverige gör att kusinerna Leida Kuinberg, 80, och Lydia Toompuu, 75, på Nuckö klarar sig.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar