07 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Höjd elskatt oroar församlingarna

Stora kyrkor och församlingslokaler kostar att värma upp. Regeringens förslag om en höjd elskatt på ett redan högt elpris oroar nu församlingar. I budgetpropositionen satsas på så kallad grön skatteväxling. I detta fall innebär det en höjning av energiskatterna som för arbetstagare ska kompenseras med en höjning av grundavdraget i deklarationen. Kyrkor och församlingar kompenseras dock inte för höjningen av elskatten med 1,2 öre per kilowattimme (KwH), eller för höjningen av bensin- och dieselskatten.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar