22 april 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

1. Vilka förväntningar har du på konferensen? 2. Är det något speciellt du ser fram emot?

Europakonferensen på Livets Ord har en internationell prägel. Hundratals deltagare kommer från andra länder än Sverige och talarna tolkas till flera olika språk, bland annat ryska, bulgariska, estniska och engelska. Dagen hittade deltagare från flera olika länder för en enkät om förväntningar på konferensen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar