08 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Många fördomar mot ordet missionär”

Svenska kyrkans utlandsarbete har länge bestått av två olika organisationer, Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission. De har tidigare verkat relativt oberoende av varandra, men håller nu på att slås ihop. Många frågor är ännu olösta, exempelvis vilket namn den gemensamma organisationen ska ha. För det är ett arbete från1874 som ska förvaltas, då de första missionärerna sändes ut i världen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar