15 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Konstnären förmedlar ett glädjebudskap”

Ordet och musiken har länge haft en framträdande plats i de frikyrkliga församlingarna. Men inte bilden. I Lekeryds pingstkyrka anordnades i förra helgen en temadag – ”Konsten i tro och vardag” – för att uppmuntra och inspirera till en förändring.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar