16 maj 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Min förhoppning är att kyrkan ska vakna”

Det sker en successiv värdeförskjutning inom kyrkan i dag där Bibeln som Guds direkta tilltal marginaliseras allt mer. Det menar Mikael Tellbe, docent och högskolelektor i Nya Testamentet. Och han känner en personlig oro för utvecklingen.

Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar