09 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

"Jag älskar ordet köksbordskristendom"

För att barn ska få en gudsbild som håller behöver söndagsskolan lyfta Bibelns berättelser på ett nytt sätt. Det menar pastor Maria Furusand. Hon vill också uppmuntra föräldrar att låta Gud vara med runt köksbordet.

Endast för prenumeranter

Malin Aronsson

Malin Aronsson är redaktör för Dagens relationsmaterial med reportage, intervjuer samt frågespalt till Dagens relationsexperter.

Fler artiklar