06 mars 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

”Folkhögskolan är underskattad som samhällsbyggare”

Kristna aktörer har en lång och framgångsrik erfarenhet av folkbildning, inte minst genom folkhögskolorna. Dessa skolor har ett viktigt uppdrag i dag att rusta människor inför arbetslivet. Det handlar om motivation, integration och delaktighet.

1 av 7
Endast för prenumeranter

Gabriella Mellergårdh

Gabriella Mellergårdh är frilansjournalist som återkommande skriver artiklar för Dagen, ofta för avdelningarna livsstil och kultur.

Fler artiklar