24 februari 2021

En tidning på kristen grundLivsstil

Påskspelet räddade byn från epidemin

En framtidsbild: I nådens och prövningens år 2020 när coronaviruset härjade i Sverige blev den lilla landsortsstaden Knäckebrohult särskilt hårt drabbad. Det berättas att det var en tillfällig besökare från Stockholm som förde med sig smittan utan att veta att han själv led av sjukdomen. Många av invånarna blev svårt sjuka, några så illa att deras liv inte gick att rädda.

1 av 5

Invånarna i Knäckebrohult samlade sig i en av ortens kyrkor och ropade till Gud om förbarmande. Kyrkoherden och pastorerna i de lokala frikyrkoförsamlingarna stod sida vid sida. Vem det var som först satte ord på det löfte som knäckebrohultarna kom att avge är okänt. Men plötsligt ljöd ropet: Räddar Du oss, Gud, så lovar vi att så länge det finns invånare i vår stad öva in och uppföra ett spel med sång, musik och tal om Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse, inte bara en gång utan regelbundet, så länge vår stad finns kvar på kartan.

Och så blev det. Coronasmittan vek undan. Det berättas att inte en enda knäckebrohultare blev sjuk efter att det heliga löftet hade avgivits och de som redan hade smittats tillfrisknade. Passionsspelet i Knäckebrohult har nu uppförts vart tionde år i mer än 350 år. Det spelas gång på gång inför sammanlagt hundratusentals personer vid runt hundra föreställningar under flera månaders tid och alla blir djupt berörda av framförandet.

Fortfarande är det så att det är bara människor som är födda i Knäckebrohult eller som har bott där minst 20 år som får medverka. Männen i vissa roller måste anlägga helskägg månader i förväg. Här fuskas det inte! Och de som inte själva är med i spelet har andra viktiga uppgifter, inte minst att se till att alla besökare får något att äta under pausen eftersom speltiden är mer än fem timmar.

Knäckebrohultsspelet sätter sin prägel inte bara på själva orten utan också på omkringliggande byar. Många har byggt så kallade Attefallshus, namngivna efter en svensk bostadsminister på 2010-talet, på sina tomter för att kunna bereda logi till alla de tusentals besökarna från alla håll i världen.

* * * *

Knäckebrohult finns inte. Det är en fiktiv stad någonstans i det småländska bibelbältet. Och även om många böner sänds upp till Gud denna faste- och påsktid när coronasmittan hotar att lamslå det svenska samhället är det mig veterligen ingen ort som utfärdat ett så storslaget löfte som invånarna i Oberammergau i Bayern gjorde år 1633 när böldpesten rasade på den europeiska kontinenten och till råga på allt det som skulle komma att kallas trettioåriga kriget plågade befolkningen.

Böldpest är en fruktansvärd sjukdom orsakad av en bakterie som får lymfkörtlarna att svälla och ibland explodera. I dag används självfallet antibiotika vid de sällsynta utbrotten men dödligheten är ändå så hög som tio procent. Och utan behandling dör de flesta.

I oktober 1632 avled en av tusen invånare i Oberammergau i böldpest. Ett halvår senare var siffran tjugo av tusen. Och det var då, i mars 1633, som löftet till Gud avgavs. Dödligheten avtog raskt och de tacksamma byborna grep sig verket an. 1634 uppfördes det första passionsspelet och sedan har det rullat på genom seklen.

Med några få undantag är det alla år som slutar på 0 som är passionsspelår. Senast det begav sig, 2010, gavs 102 föreställningar från mitten av maj till början av oktober. Det gäller att det är någorlunda bra väder, eftersom spelen äger rum på en stor utomhusarena med start på eftermiddagen och slut, efter en middagspaus, sent på kvällen Passionslila fleecefiltar att värma sig med står till förfogande.

Upplägget är spännande eftersom berättelser ur Gamla testamentet genomgående bildar utgångspunkten för passionshistorien. En tablå visar hur Josefs bröder säljer honom som slav till Egypten, något som kopplas ihop med att Judas förråder Jesus för pengar. Att Mose höjer kopparormen i öknen för att Israels folk ska få leva blir ett preludium till korsfästelsen. För att ta två exempel.

Spelet har inte varit okontroversiellt utan kritiserats för antisemitism. Att Hitler höjde föreställningen från 1934 – ett extraår eftersom det var 300-årsjubileum – till skyarna gjorde inte saken bättre. Så i modern tid har det gjorts en hel del förändringar för att tona ner det som kunnat tolkas som judehat och/eller ersättningsteologi.

Hur blir det då i år, 2020? Svaret är att det blir precis som för hundra år sedan. År 1920 året låg Tyskland i spillror med en ekonomi långt under isen efter första världskriget och passionsspelet fick vänta till 1922. Och i år ser det ut att bli samma lösning.

Den 20 mars meddelades det att passionsspelen skjuts upp till 2022. Preliminär premiär är satt till lördagen den 21 maj och de hundratusentals människor som redan bokat sina resor till Oberammergau och sett fram mot att hänryckas av passionsspelet får vänta ytterligare två år. Historien har en märklig förmåga att återupprepa sig.

Elisabeth Sandlund

Elisabeth Sandlund är ledarskribent på Dagen.

Fler artiklar från Livsstil