40 år i mission – nu tvingas de hem

Exakt hur länge Reines och Anita Rydell behöver vara hemma innan de kan ge sig ut på missionsfältet igen vet de inte. Men de har en stark förtröstan på Gud och hans omsorg. Under 40 års tid verkade de som missionärer i framför allt Tanzania. Corona tvingade hastigt hem dem i förtid.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!