40 år som missionsplattform

Det började som en idé hos Billy Graham om att samla alla evangelikala kristna för att tala om hur man bäst evangeliserar världen, och i juli 1974 samlades 2 700 ledare från mer än 150 länder i Lausanne. Deltagarna gjorde en överenskommelse, kallad Lausannedeklarationen, och utsåg en kommitté som skulle arbeta för att förverkliga den. I år är det 40 år sedan, och verket går vidare.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!