Adhd har inget med intelligens att göra

Det råder flera missuppfattningar om vad adhd är. En av de vanligare är att människor med adhd inte skulle vara lika smarta som andra. Eller att adhd alltid har med hyperaktivitet att göra. Så är inte fallet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Alla med adhd är olika. En del är utåtriktade och sociala medan andra är mer inåtvända. Vissa är passiva och har svårt att komma igång med saker, medan andra får mycket gjort om de väl är motiverade. En människas personlighet är alltid mer komplex än vad som kan förklaras av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Det som brukar räknas som gemensamma drag för dem som diagnosticeras med adhd är att de har svårt att koncentrera sig och lätt blir störda i livliga miljöer. Det kan också handla om svårigheter att hålla ordning, lyssna till instruktioner eller att få saker och ting gjorda.

Adhd beror på en medfödd känslighet i hjärnans nervsystem som bland annat syns i minskad aktivitet i den delen av hjärnan som gör att man viljemässigt kan styra sin uppmärksamhet och sina impulser.

Adhd har däremot ingenting med intelligens att göra. Bokstäverna AD står för attention deficit, som betyder brist på uppmärksamhet. Bokstäverna HD står för hyperactivity disorder, som betyder hyperaktivitets-störning, alltså att man har ovanligt mycket energi. Men långt ifrån alla med adhd är överaktiva. Tvärtom kan några ha problem med för låg aktivitet.

Läs mer: Svårt leva med adhd i kyrkan

 

De senaste åren har kunskapen om adhd ökat, vilket gjort att fler har genomgått en utredning och sedan fått diagnos. Drygt fem procent av barn i skolåldern beräknas ha adhd och hos vuxna är det cirka två och en halv procent.

Att det är färre vuxna beror till stor del på att man ofta lär sig att hantera sina svårigheter med tiden.

De som diagnosticeras med adhd kan få hjälp både från skola och arbetsliv att anpassa vardagen. Det kan handla om vägledning för att hitta struktur, hjälp att passa tider och stöttning i att hantera stress. Många blir hjälpta bara av att lära sig mer om adhd och utifrån det hitta strategier för att hantera vardagslivet.

Vid behov kan människor med adhd också få hjälp av läkemedel som ökar koncentrationsförmågan och minskar rastlösheten.