Anne Holmdahl ger ut bok efter #metoo

#Metoo som fick tusentals svenskar att våga berätta om sextrakasserier var en av 2017 års största händelser. Socionomen Anne Holmdahl välkomnar öppenheten. För en månad sedan släpptes boken ”Nytt livsmod” som hon själv översatt för svenska läsare för att ämnet är så angeläget.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

– Ibland får man ta ett steg i tro när det är något man är övertygad om, och denna bok är jag helt övertygad om att den behövs. Behovet är enormt. Jag tror att övervägande delen av mina klienter på något sätt varit utsatta, både män och kvinnor.

Det säger Anne Holmdahl, socionom och en av grundarna till Kristna Själavårdsinstitutet KRIS. Boksläppet i slutet av november var lite nervöst, medger hon.

– Men ibland har Gud lagt något på hjärtat som inte går att motstå.

Boken ”Nytt livsmod – vägen tillbaka efter sexuella övergrepp och livstrauman” är skriven av den amerikanske psykologen, teologen och författaren Dan B. Allender. Hans tidigare bok ”Kränkt som barn – sårad för livet?” som också är utgiven i Sverige behandlar samma tema, men i den här boken summerar Allender sin stora erfarenhet av att möta och behandla människor som varit utsatta för sexuella trauman. I ljuset av den senaste forskningen bekräftas hans erfarenheter. Sexuella övergrepp påverkar djupt hur vi kommer att leva våra liv. Det påverkar hela kroppen ända ned på cellnivå och sätter påvisbara spår i hjärnan, det ger avtryck i vår vardag och våra relationer.

– Jag har möt Dan vid flera tillfällen och lyssnat på honom och när jag fick läsa den här boken kände jag att det här är mitt i prick, säger Anne.

Hon gick aldrig till de större förlagen i Sverige med frågan eftersom hon förmodade att man skulle se ämnet som för snävt. Även om många är utsatta är sexuella övergrepp något man sällan talar om. Men plötsligt kom #metoo och det var som att dra proppen ur ett badkar. Berättelse efter berättelse lyfts fram i ljuset; vänner, grannar, släktingar – plötsligt verkar det som om alla har varit utsatta på något sätt. Man förfäras och undrar, är det verkligen möjligt att så många är drabbade?

– Det finns så klart grader i helvetet. Metoo handlar om allt ifrån avklädande blickar och fula kommentarer till rena våldtäkter. Men visst är det här så mycket vanligare än vi vill tro, säger Anne.

Inte minst är övergreppen vanliga inom familjer och styvfamiljer. Under sitt yrkesverksamma liv har Anne sett en tydlig trend, från den sexuella frigörelsen under 1970-talet till konsekvenserna som blev allt mer tydliga med tiden. Lägg därtill porrindustrin som växt och blivit allt mer tillgänglig för alla, bara ett knapptryck bort på mobilen eller läsplattan. Ribban har höjts, behoven av det allt mer extrema stegrats. Sex har frikopplats från kärlek och relationer, blivit något alla ska ha rätt till bara för egen njutning.

Anne har levt med ett växande antal berättelser om övergrepp sedan 1980-talet.

– Jag jobbade bland annat som utredare inom kriminalvården och fick göra en utredning på en äldre man som polisanmälts för att ha förgripit sig på en femårig grannflicka som han gav godis i utbyte för att de skulle behålla det här som sin hemlighet. Det här är så vanligt så man vill inte tro det, säger Anne.

Läs också: Dan B Allender: Sexualiteten kan bli skadad för livet
 

Hon berättar om mötet med tonårstjejen som blev utsatt av sin pappa som för att skydda sina yngre syskon för övergreppen försökte att styra över pappans uppmärksamhet till henne själv. Och flickan på skolan där personalen började ana att allt inte stod rätt till.

– Men det som har skakat om mig allra mest är att kristna församlingar inte är någon frizon, trots att de borde vara det.

Och kanske är just de övergreppen som man utsätts för i en kristen kontext de allra värsta, menar Anne. Skammen blir ännu större. Pressen att vara tyst, att inte utsätta församlingen, pastorn, hans fru eller barn för sanningen. Bättre att lägga locket på.

Lägg därtill den stora okunskapen inom själavården, menar Anne, där berättelser om sexuella övergrepp kan komma upp till ytan och riskera att bemötas med ett överslätande: ”Nu lämnar vi det här till Jesus och ber för det. Jesus befriade oss från mörker så bara ta emot och bli fri.” En sådan vårdslös hantering av djupa trauman bara förstärker såren, menar Anne.

– Det viktigaste med den här boken är att förstå hur djupa spår sexuella trauman sätter i hjärnan och hur det tar sig både fysiska och psykiska uttryck. Läs boken så att du förstår, så att du inte sätter dig i själavårdssituationer som du inte behärskar! säger Anne.

För den som upplevt sexuella trauman behöver kvalificerad hjälp för att göra en resa tillbaka till det man varit med om, för att förstå hur det som hände har påverkat synen på sig själv och strategierna man utvecklat för att hantera det onämnbara och svåra.

Därför innehåller också boken ett arbetsmaterial som ger viktiga redskap. Och det allra viktigaste syftet med boken är just att ge nytt livsmod till den som är utsatt.

– Du är älskad, du är värdefull och du kan få uppleva friheten i Kristus på ett nytt sätt.

Fler berättar efter #metoo

Under november 2017 ökade antalet polisanmälningar om sexuellt ofredande med 33 procent jämfört med november 2016. Samma period ökade anmälningarna om våldtäkt med 25 procent.

Debatt