21 september 2020

En tidning på kristen grundLivsstil

Arbetslöshet ett stort problem för somaliska kristna

Arbetslöshet och hot från muslimska grupper och släktingar är två stora problem för kristna somalier i Sverige. Det menar en person med inblick i somaliers situation.

Hur är läget ut för kristna somalier i Sverige?

– Det varierar väldigt beroende på deras personliga omständigheter och var de bor. Det är viktigt att inse att i de stora städerna är det sociala trycket större, eftersom där finns det fler fundamentalistiska grupper. De flesta kristna som är i kontakt med varandra har också kontakt med lokala kyrkor och det är väldigt bra.

– En del troende har mindre kontakt med svenskar, bland annat beroende på språket.

Hur når kristna ut med evangeliet till somalier i Sverige?

– Det är det gamla vanliga – visa kärlek på ett sätt som man förstår. Hjälp till med praktiska saker, allt pappersarbete, sociala frågor och system.

– Det är en bra idé att försöka träffas på neutrala platser och hjälpa till med språkövningar. Bjud hem dem. Besök de olika föreningarna. Det finns en del litteratur som man kan dela ut vid lämpligt tillfälle.

Vilka är de största utmaningarna för kristna somalier i Sverige?

– Jag tror att arbetslösheten är ett jätteproblem. Finns det inte ekonomiska resurser så är det svårt att vara oberoende av det somaliska sociala systemet och dessutom är det svårt att träffa andra troende, både lokalt och internationellt.

Finns det en hotbild kring kristna somalier i Sverige? 

– Ja, det finns definitivt en hotbild från muslimer, särskilt från de somaliska fundamentalistiska grupperna och deras ledarskap. Vi får inte heller glömma den egna familjen, då de flesta blir utfrysta eller trakasserade av familjen. Det innebär också att om de inte har svenska vänner så blir de väldigt isolerade.

– Hoten är allt från direkta fysiska attacker, till falska rykten och anklagelser.

Fotnot: Personen i fråga har valt att vara anonym.

Daniel Wistrand

Daniel Wistrand är redaktör för kultur och livsstil på Dagen.

Fler artiklar