Carolas julhälsning: Jag vill tända en längtan

Godhet. Det är ett begrepp som återkommer när Carola Häggqvist tänker på julen. I samarbete med bokförlaget Max Ström publicerar vi Carolas egna tankar om julen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Hur finner man frid? Hur firar man livet bäst? Det är frågor som blir viktigare för mig för varje år som går. Jag tänker på julen som en gåva. Som den finaste av gåvor som vi firar med tacksamhet och förundran. Inte utifrån stress och olika måsten. Mer som känslan när man får hålla ett nyfött barn och man ser in i livets största mirakel. När det känns rent och heligt. Som den natten i Betlehem då himlen tog jorden i sin famn.

Julen är givandets, hoppets och miraklernas högtid, kärlekens vagga. Allt är möjligt! Julen är också gemenskapens högtid, då vi samlas kring middagsbordet, kring vissheten om att vi hör ihop och är till för varandra. Att vår tid på jorden har en mening. Att vi är del av någonting större.

Från och med Jesu födelse så började en ny tidsålder, nådens tidsålder. Det är den vi lever i just nu. Utifrån den övertygelsen kan allt få liv igen och vi kan börja på nytt. Även när allt inte upplevs perfekt i våra liv. Lyckan kan bli fulländad ändå. Kärleken kommer med försoning och nåd, en godare kraft än den finns inte!

– – –

Godhet är en viljehandling som drivs utifrån övertygelsen och vetskapen om att det är bra och viktigt att göra gott. Vi har en fri vilja att välja om vi vill göra gott, vilket också ger oss större ansvar.

Godhetens största fiende är cynismen och ifrågasättandet av själva utövandet av godhet.

Men jag skulle vilja vända på frågan. Varför skulle vi som anser att godhet är något att sträva efter behöva vara superfromma och goda rakt igenom för att kunna göra goda handlingar? Sådana fullkomliga människor finns inte. Jag känner bara till en och det var han som föddes i ett stall den natten vi kallar för julafton.

– – –

Med mina ord, gärningar och min musik vill jag tända en längtan. En längtan som gör att vi lyfter godhet upp till den plats där den hör hemma i vår folksjäl. Vi är och har alltid varit ett givande folk och visar än idag stor generositet för varandra och omvärlden. Låt oss aldrig tappa det.

Den här julen kan du till exempel bjuda in grannen, en ensam arbetskamrat, eller erbjuda en hjälpande hand på ett närliggande härbärge. Godhet ger mersmak och du kommer att få så mycket tillbaka.