Charles Darwin har inte avskaffat Gud

Diskussionen mellan gudstroende och ateister har ofta landat i en positionering inför evolutionsteorins fader. Darwin eller Gud? Gud eller Darwin?
I dag finns det dock tecken på att debatten gått in i en ny fas. Kanske är polariseringen på väg att minska, samtidigt som flera gudsförnekare konstaterar tydliga tecken på design i naturen.
Dagen har mött två kristna naturvetare med olika inställning till Darwin, men en gemensam tro på Skaparen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller