Dagen vill hjälpa om konferenser ställs in

Vad händer om de kristna sommarkonferenserna inte kan genomföras? Anders Axklo på tidningen Dagen berättar att man för samtal om att ställa sin plattform till konferensernas förfogande för att skapa alternativa mötesplatser.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

– Det fysiska mötet är oöverträffat. Men om vi inte får träffas så vill vi gärna hjälpa till att göra det näst bästa i en svår tid, säger Dagens försäljningschef Anders Axklo.

Han berättar att för Dagen utgör de kristna konferenserna ett omistligt tillfälle att möta läsare. Själva idén att samarbeta kring Dagens plattform har fötts utifrån samtal om att tidningen varje vecka når cirka 100 000 personer med sitt innehåll och att många av dessa i själva verket är samma människor som också besöker de kristna konferenserna.

– Kan vi hjälpa arrangörerna att förmedla något av det som konferenserna står för så vore det fantastiskt, säger han.

Hur skulle det gå till rent konkret?

– Det kan finnas väldigt många olika sätt. Streaming är ju en naturlig möjlighet. Men man kan också publicera undervisning i textform från förkunnarna, böneämnen, information om insamlingsprojekt man stöttar genom konferensernas kollekter. Gudstilltalet, engagemanget och delaktigheten behöver inte gå förlorad för att man inte möts fysiskt.

Vad säger arrangörerna?

– Vi är i ett väldigt tidigt läge än så länge och vi har inte pratat med alla ännu. Men det som återkommer i alla samtal hittills är att alla arrangörer vet att man vill göra något. Men ingen är säker på exakt vad. Man känner att man har en uppgift inte minst i en sådan här tid.

Vad skulle Dagen tjäna på detta?

– Det kommer att vara kostnader kopplade till detta på något sätt. Men det skulle så klart kräva betydligt mindre resurser än vad en fysisk konferens kräver.

Anders Axklo beskriver att han tror att Dagen, som en ekumenisk tidning har en unik möjlighet att utgöra en mötesplats över samfundsgränserna.

– Precis som partipolitiska konflikter nu får stå tillbaka så ser vi att meningsskiljaktigheter inom kristenheten också läggs åt sidan i en sådan här situation. Vi är tacksamma att som tidning få stå mitt i kristenheten. Jag skulle önska att sommaren 2020 verkligen fick bli en tid då kristna i Sverige fick utrustas med Guds tilltal, uppbyggelse och hopp. Oavsett om det kan ske genom fysiska möten eller via andra kanaler, säger han.

Corona och äldreboenden
Övergrepp i kyrkan
Foto: Isaac Holmgren
Foto: Isaac Holmgren
Sexhandel