Dan B Allender: Sexualiteten kan bli skadad för livet

Sexuella övergrepp drabbar kvinnor, män och barn. Både män och kvinnor kan vara förövare. Och mörkertalet är stort, även om en rörelse som #metoo har gett större legitimitet att berätta.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

När ett övergrepp sker är det vanligt att kroppen liksom fryser till och den drabbade stänger av yttre intryck för att inte vara närvarande i själva akten. ”Det här är så hemskt att det inte ska hända, alltså klipper jag bort den här delen ur mitt minne.”

Det kallas för dissociering och beskrivs av författaren Dan B. Allender som en ren överlevnadsmekanism. Men även om jag har förträngt en händelse så att jag i praktiken inte minns den ligger skadan av traumat obearbetad. Ett enstaka övergrepp kan påverka ett liv i åratal.

Händelsen kan ha inträffat när ett barn var för litet för att över huvud taget förstå vad som hände – men kroppen minns. Oförklarlig avsky och rädsla för viss beröring, vissa dofter eller material kan vara kroppens sätt att signalera. Likaså drömmar eller minnesbilder som plötsligt sveper genom hjärnan.

Somliga som blivit utsatta för övergrepp hanterar traumat genom att liksom förövaren inte respektera sin kropp och sin själ. Man blir översexuell både i tanke och handling.

Andra hanterar traumat genom att helt avstå från sex och närhet. Trots att övergreppet för länge sedan var smutsigt och skrämmande reagerade kroppen sexuellt av beröringen, alltså måste all sexuell njutning vara fel. Symptomen av sexuella övergrepp kan visa sig i ständiga misslyckade relationer och ett dysfunktionellt sexliv. Många fysiska åkommor kan också ha sin grund i trauman tidigare i livet.

Men det finns hjälp att få. Dan B. Allender, författare till ”Nytt livsmod” skriver i förordet:

”Min dröm är att mina läsare ska bli varse de mörka krigsmolnen men inte rygga tillbaka på grund av rädsla eller en känsla av hopplöshet. Jag längtar efter fler modiga män och kvinnor som vågar anta utmaningen att ta tag i detta plågoris med hoppet om att det Gud påbörjat kommer han att fullborda. Han kommer att skapa helig, passionerad lust till sunt sex när hans design med vår sexualitet öppnar våra hjärtan så att vi, på djupet, kan förstå hur han tänkt. En sexualitet som ärar Fadern, Sonen och den helige Ande. Det är målet.”

Lilla Erstagården