Dans i gudstjänsten inget ovanligt i kyrkans historia

Att dansa en gudstjänst är inget nytt. De första århundradena i kyrkans historia var dans en accepterad och flitigt utnyttjad uttrycksform.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Jesus var ju jude och judarna dansade ofta i sina tempel och synagogor – de första biskoparna kallades rentav för fördansare.

Bibeln innehåller också många beskrivningar där dans ses som uttryck för glädje och tacksamhet och det dansades i Europas kyrkor och kloster till långt in på medeltiden.

Även om dansen i det närmaste försvann från kyrkorummen i och med reformationen, börjar kroppsburen andakt i dag bli en allt viktigare del av Svenska kyrkans verksamhet.

Dansmässan ”Din ljusa skugga” går i nordisk folkton och har vuxit fram efter en idé från kompositören Maria Hulthén Birkeland.

Hon fick hjälp med text och dans av diakon och lyriker Kristina Sandgren Furberg, präst och koreograf Hans Kvarnström samt diakon och dansledare Cecilia Hardestam.

Riksorganisationen Kvinnor i Svenska kyrkan har bidragit till att en dans-CD, ”Din ljusa skugga”, tagits fram.

En gratis workshop kring hur man dansar gudstjänst, dit alla anställda och idella inom Svenska kyrkan kan söka, äger rum i samband med Ransäterstämman i Värmland 9-11 juni 2017.

Eva Kihlström

Fakta:

Heliga danser

Vill du veta mer om dansmässor i Svenska kyrkan, gå in på sajten heligadanser.se