Därför väntar vi med barn

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

De allra flesta svenskar som ännu inte fått barn, vill ha barn. Det visar Statistiska centralbyråns senaste undersökning om svenskarnas inställning till barnafödande. Bland dem som ställer sig positiva till barnafödande, men ändå inte har några barn ännu, uppges den vanligaste orsaken vara att man vill göra andra saker först.

Ett annat vanligt skäl till att man valt att vänta med barn är att man saknar en lämplig bostad.