De ger hopp till barnen i Tanzania

Arusha. Tanzania är så mycket mer än n­öden. Marie-Louise och Morgan Andersson har hittat Afrikas själ. Massajhövdingen har gjort dem till hedersmedlemmar och så länge de orkar kommer de att kämpa för u­tbildning, vård och företagande g­enom mikrolån till de allra fattigaste.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!