Denis Mukwege: Kvinnor och barn får betala det högsta priset

”Det handlar om att få samhället att ändra sin syn på kvinnor och barn”, säger Denis Mukwege chefsläkare på Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Vilka är de största utmaningarna, när det gäller att behandla patienter som fallit offer för sexuellt våld?

– Den största utmaningen för oss i arbetet med offer för sexuellt våld är att kunna återupprätta deras förlorade värdighet, ge dem tillbaka sin integritet både fysiskt och psykiskt, det är mycket viktigt för oss.

Vilka är de svåraste fallen du möter i ditt arbete?

– De svåraste fallen som vi har stött på är framför allt offer­ med så allvarliga skador­ att det gett dem bestående handikapp som vi inte kunnat åtgärda, till exempel kvinnor som utvecklat obotliga vaginala eller rektala fistlar. Psykologiskt är det mycket svårt att återhämta sig när man har skador och obotlig inkontinens.

– Den andra utmaningen vi står inför är när kvinnor har fått barn efter en våldtäkt. De har svårt att ta emot dessa barn och de här barnen blir som en irriterande tagg, så varje gång mamman ser barnet kommer hon ihåg allt det hon varit med om. De fallen är också svåra för oss att behandla.

Varför är det så svårt?

– Det stora hindret för att bekämpa dessa brott är strafflösheten. De som begår dessa brott åtalas inte och gärningsmännen tror att de kan begå övergrepp på kvinnors och barns kroppar utan att det får någon påföljd. Jag tror att det stora problemet i dag är att bekämpa strafflösheten. Det handlar om att få samhället att ändra sin syn på kvinnor och barn.

Vad behöver hända för att få till stånd en förändring?

– För att dessa förändringar ska ske, arbetar vi i dag med samhället. Vi tror på att arbeta med den lokala nivån, gräsrötterna. Å andra sidan tycker jag att vi också bör arbeta med ledarna eftersom det är de som har makten. Om ledarna inte förstår allvaret med förstörelsen av den sociala strukturen, kan de inte vidta de åtgärder som krävs.

– Förutom gräsrotsnivån och de lokala ledarna måste vi också arbeta internationellt. Det sexuella våldet, speciellt i konfliktsituationer, är inte längre en fråga om ett specifikt land utan det är ett problem som vi ser är mycket smittsamt. Och i alla konflikter är det kvinnorna och barnen som får betala det högsta priset.

– Jag tror att frågan om kvinnors och barns beskydd bör betraktas som en prioritet i konfliktsituationer, eftersom det i slutändan är hela vår mänsklighet som hotas.

Matilda Hector

Fakta:

Panzisjukhusets arbete i Kongo-Kinshasa

Mellan 2004–2013 tog projektet emot 32 247 patienter. 19 176 av dem fick vård till följd av sexuellt våld.

20 procent av alla de som kom till projektet fram till augusti 2014 på grund av våldtäkt, var barn under 18 år. Av dessa var 51 under tio år.

Den yngsta patienten som utsattes för sexuellt våld under 2014 var fyra månader och den äldsta 70 år.

Våldtäkterna begås av stridande parter som representerar en rebellgrupp eller soldater från landets egen regeringsarmé, men även civila.

Källor: PMU och Panzisjukhuset