Drömmen slog in

Det började med en båt och två mäns pojkdrömmar. 38 år senare har missionsbåten Shalom växt till en hel missionsorganisation driven av ”bön, diesel och himmelska vindar”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

En försiktig vårsol tittar fram utanför Villa Shalom där havet glittrar och Gotlandsfärjan precis passerar förbi. I mars är det dags för missionsbåten Shalom att lägga ut för lägerveckor och segling mellan bryggmöten under vår- och sommarsäsong. Men många andra aktiviteter pågår febrilt under hela året med utgångspunkt från Villa Shalom. I dag driver föreningen både bibelskola, secondhandbutiker, lägergården Björnen i Vemdalen – och ett framgångsrikt fältarbete i samarbete med skola och kommun i Oskarshamn. Dessutom har man startat ett omfattande socialt och missionellt arbete i Estland.

Birger Borgemo och Ulf Ljunggren som var pionjärerna vid starten 1980 berättar om den hisnande utvecklingen.

– Det som började lite på skoj som en pojkdröm har på sätt och vis blivit en skola i att se hur Gud öppnar dörrar. Vi kunde väl aldrig tro att det skulle växa på det här sättet, säger Birger.

 

Läs mer: ”Vill vara en resurs för församlingar”

 

Men just att tro på Guds ledning och att våga gå när dörrar öppnar sig har blivit ett utmärkande drag för den här växande missionsrörelsen. Man talar om det som ”Shaloms själ”, att fånga upp människors intressen och frigöra dem så att de kan använda sina gåvor och talanger för Guds rike.

– Det handlar om att inventera och gräva där man står, att möta människor där de befinner sig och skapa kontakter i samhället med både kommun och föreningsliv, säger Birger.

Ett exempel är när Oskarshamn kommun öppnade för ett samarbete för tolv år sedan då man vände sig till missionsbåtsföreningen Shalom för hjälp.

– De frågade om Shalom kunde bidra på något sätt för att minska ungdomsfylleriet på Hamngatan. Den gatan låg då som nummer sex i Sverige vad gäller ingripanden för misshandel, berättar Ulf.

Ulf Ljunggren som själv är lärare och som undervisar på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn förstod att nyckeln låg i att bygga relationer med ungdomarna. I dag får Shalom Fält en halv miljon i kommunalt bidrag varje år för att finnas till hands på skolorna och erbjuda kontaktskapande aktiviteter för eleverna. Man driver till exempel ett garage där ungdomar får meka och även tjäna en slant på det eftersom det organiserats som ett UF-företag. Man har musikprojekt och bak-/matlagningsprojekt som fångar upp såväl svenska elever som nyanlända i behov av integration. Shalom Fält är också ute på stan under helgkvällar och nätter och samarbetar med kommunens egna fältarbetare.

– Det fanns ett grundmurat förtroende för Shalom i botten, därför fick vi den här möjligheten, menar Ulf.

 

Läs mer: Rekordmånga kom på Villa Shaloms sommarfester

 

Shalom Fält har en handfull anställda och flera praktikanter från bibelskolan Blå Kust. Bibelskolan som drivs i samarbete med Mariannelunds Folkhögskola är nämligen upplagd så att man varvar halvtidsstudier med praktik av olika slag. Några är ute som fältare, några gör praktik i Shaloms secondhandbutiker, andra återvänder till sina hemförsamlingar och omsätter teorin till praktik som ungdomsledare. Eleverna är också ute på mötesserier och ungdomshelger för att hjälpa och inspirera andra församlingar – och när båtsäsongen börjar ges nya möjligheter till praktik ombord på missionsbåten.

– Man kan säga att vi driver en bibelskola som är en grundkurs i kristen tro men med betoning på lärjungaskap och ledarskap, berättar Jan Wahlström, ansvarig för bibelskolan.

Och även om grunderna i kristen tro är desamma från år till år så varierar övrigt kursupplägg beroende på elevers intresse. Ibland har man haft särskilt fokus på kreativa inslag som drama och dans, några elever var intresserade av tv och barnprogramsproduktion och då löste man det med en specialkurs. För inte så länge sedan fick de erbjudande av en man som ville lära ut sina kunskaper i brasiliansk kampsport.

– Han hade nyss blivit kristen och ville använda sin gåva för Gud. Det är precis det här vi menar när det gäller Shaloms själ. Vi vill fånga upp människors intressen och hjälpa dem att använda det för Guds rike, säger Ulf.

De flesta av bibelskoleeleverna bor i Villa Shalom och avgifterna försöker man hålla så lågt som möjligt för att eleverna om möjligt ska slippa ta studielån. Ibland handlar det om elever som inte över huvud taget har möjlighet att betala för sig, exempelvis har många nyanlända kommit till tro efter att ha börjat arbeta som volontärer i Shaloms två secondhandbutiker. Unga nykristna från länder som Afghanistan, Syrien, Pakistan och Ukraina som behöver undervisning i sin nyvunna tro.

– Och då handlar det snarare om att vi får hjälpa dem ekonomiskt. Vi har ingen budget i vanlig bemärkelse. Bön, diesel och himmelska vindar är drivkraften för allt det vi gör! säger Birger Borgemo.

Lilla Erstagården