Experter: Så fyller man förtroendeuppdragen i kyrkan

Det är årsmötestider och i många kyrkor och föreningar är det inte alldeles enkelt att fylla förtroendeuppdragen. Dagen pratar med experterna Anna Bergkvist, Josefine Qvarfordt och Johan von Essen om hur man bäst skapar engagemang för verksamheten.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Många har bilden av att föreningsengagemanget minskar, men bilden är inte helt sann. Forskare vid Ersta Sköndal högskola som studerat svenskarnas ideella arbete de senaste 25 åren ger inget stöd för att det frivilligarbetet minskar. Tvärtom tycks vi engagera oss på en stabil, hög och jämn nivå, trots stora förändringar i samhället. Under 2014 arbetade mer än hälften av alla svenskar ideellt i genomsnitt 15 timmar varje månad.

Om engagemanget trots allt är så stort, varför har många inom kyrkan känslan av att det är svårt att hitta människor som vill ge av sin tid till ideellt arbete?

Johan von Essen.– Det är en viktig och svår fråga, säger Johan von Essen, docent vid Ersta Sköndal högskola. Det är inte bara i församlingar man har denna uppfattning. Jag möter den i alla typer av organisationer. Och upplevelsen av att ”ingen längre ställer upp” är mycket gammal, jag har sett den dokumenterad sedan tidigt 1900-tal.

Kanske är det så, menar Johan von Essen, att det är svårare att få människor att ställa upp utan påtryckningar men att omfattningen trots allt inte minskar.

– Det är bara det att rekryteringen tar längre tid.

Har ni undersökt om frivilligengagemanget ser annorlunda ut i en kristen kontext jämfört med övriga samhället?

– Nej, det har vi inte än. Men jag håller faktiskt på och arbetar med ett kapitel till en bok som ska ges ut i Tyskland om det ideella arbete som specifikt äger rum i församlingar. Det ska bli spännande och se om det skiljer sig från eller är likt annat ideellt arbete, säger Johan.

Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt

Någon anmäler sig frivilligt, andra blir ombedda, men många gånger handlar det just om att få frågan. Ett förtroendeuppdrag är inte alltid något man aktivt sökt sig till. Kanske var det bara rätt person som ställde frågan i rätt tid.

– De flesta vi möter när vi håller styrelseutbildningar sitter i styrelsen för att någon har frågat om de ville engagera sig, säger Anna Bergkvist som driver föreningen Styrelsepost och är HR-generalist på ett fackförbund.

Hennes Styrelsepost-kollega Josefine Qvarfordt fyller i:

– Det är viktigt för en valberedare att våga fråga, och det är också viktigt att få igång alla medlemmar att tänka: ”Finns det någon i min närhet som jag skulle vilja se som ordförande?”

Valberedningen kan inte vara de enda i församlingen som ser till att förtroendeposterna fylls upp, det måste alla hjälpas åt med.

Anna Bergkvist och Josefine Qvarfordt har skrivit boken ”Ordning och bereda” (Idealistas förlag) just för att belysa valberedningens roll och uppdrag. Och en viktig del i det här uppdraget, menar de, är att faktiskt göra ett demokratiskt jobb. Valberedningen har makt. Det är ju de som presenterar kandidater till alla förtroendeuppdrag – ett förslag som allt som oftast står oemotsagt. Därför är det viktigt att hitta representanter som speglar medlemmarna i församlingen, hela församlingen, med olika åldrar, bakgrund och erfarenhet.

– Det är inte demokrati om bara ett fåtal personer har möjlighet att styra en organisation. Här kommer valberedningen in. Vem får göra sin röst hörd? Vem får äran att representera de övriga medlemmarna? Hur långt upp i församlingen får ”en vanlig medlem” vara med och påverka? säger Josefine.

Har valberedningen gjort ett bra jobb, menar Anna och Josefine, är det inte bara en viss typ av erfarenheter som premieras, och särskilt viktigt är det att ge nya medlemmar en chans att påverka med sitt ”utifrånperspektiv”.

– Nya medlemmar vet varför de valde att bli en del av församlingen och engagera sig. De kan även ha ett bra perspektiv på hur organisationen uppfattas utifrån vilket är värdefullt på många sätt, säger Anna.

Det är också viktigt, menar hon, att nya medlemmar inte bara blir en siffra i statistiken utan får möjlighet att ta plats i föreningens arbete för att i längden vilja vara kvar som medlemmar.

Många ideella organisationer kämpar med att få fler att engagera sig. Ofta finns en driven kärntrupp av eldsjälar, men hur hittar man nya personer som vill bidra?

– Sänk så många trösklar som möjligt, gör det så enkelt som det går att kandidera. Hitta och ta tillvara engagemang i alla dess former. Ofta behövs bara en liten knuff i rätt riktning för att man ska våga ta sig an ett förtroendeuppdrag, säger Josefine.