Fler kvinnor blir pastorer i framtiden

I framtiden kommer majoriteten av frikyrkopastorerna att vara kvinnor. Åtminstone om trenden från pastorsutbildningarna håller i sig. Man pratar i dag om en feminisering inom präst- och pastorsyrket precis som det har skett till exempel inom läkarkåren.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Pendeln har tippat över på kvinnornas sida.

55 procent av alla som går pastorsutbildningen på Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) just nu är kvinnor. Och ungefär likadant ser det ut på andra frikyrkliga pastorsutbildningar.

Av eleverna på Teologiska Högskolans pastorsprogram i Stockholm är 22 av 39 kvinnor. På Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är lite drygt hälften av de 121 eleverna kvinnor.

Även om allt fler kvinnor söker sig till pastorsyrket är det fortfarande färre kvinnor som faktiskt arbetar ute i församlingarna. Dessutom är det fler kvinnor än män som lämnar yrket. Statistik visar att präster, pastorer och psykologer löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa, och att kvinnor då är extra utsatta.