Fråga: Hur berättar du om din tro för dina barn?

Tre föräldrar delar med sig av sina egna erfarenheter av att dela med sig av tron till sina barn.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.