”Gud var den första trädgårdsmästaren”

Trädgård och hälsa hör ihop som handen i handsken. Det har forskningen slagit fast sedan länge. Och från allra första början var ju Gud själv den allra första trädgårdsmästaren, skriver Gabriella Mellergårdh, som själv skrivit två böcker om pilgrimsträdgårdar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller