Hållbara företag blir allt viktigare

Många små och medelstora företag gör det bara för att det känns gott i hjärtat. Men i grund och botten handlar det om hållbart företagande. Att ta ansvar för hur mitt företag påverkar samhället.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Hållbart företagande bidrar till ökad livskvalitet för medmänniskor på jorden. Det minskar negativ miljöpåverkan. Och även om resultatet inte syns i kronor och ören så tillför det andra värden till verksamheten. Det menar föreningen­ CSR Småland.

– Personalen känner stolthet­ över att arbeta i en organisation­ som bidrar till en lite bättre­ värld. Det kan öka både effektivitet­ och minska personal­kostnader, säger Jenny Jakobsson som jobbar inom föreningen.

CSR Småland är en förening som arbetar för att utmana företag och andra aktörer till att utveckla hållbara verksamheter och på så sätt bidra till en attraktiv region.

När man pratar hållbarhet är det lätt att bara tänka källsortering, återvinning och förnyelsebar energi, men för Jenny Jakobsson­, Patrik Sundberg och Anna Carendi från CSR Småland är hållbart företagande så mycket mer.

– Det handlar också om att ta ett socialt ansvar, till exempel genom att skapa arbetstillfällen eller praktikplatser för människor som står utanför arbetsmarknaden­, säger Anna Carendi­.

Socialt ansvarstagande kan också vara att samarbeta med ett socialt företag, alltså ett företag som har som mål att skapa samhållsnytta. Ett annat sätt är att säkerställa att alla i företagets produktionskedja, oavsett var produktionen sker, har bra arbetsförhållanden.

Ekonomisk hållbarhet hör också hit. Att se till att företaget har så pass god ekonomi att det kan påverka sin omgivning positivt.

– Och det handlar också om att säkerställa att arbetarna i hela leverantörskedjan kan leva på sina löner. Idag är det de allra fattigaste på jorden som subventionerar vår konsumtion i västvärlden och det är inte schysst, säger Patrik Sundberg.

Hur lätt är det att motivera företag till hållbarhet?

– Självklart varierar intresset från företag till företag, men vi upplever att många har ett stort intresse för hållbarhetsfrågorna. Många ser det som en framtida konkurrensfördel. Det är mycket som talar för att hållbarhet är det nya normala, menar representanterna för CSR Småland.

Utvecklingen mot hållbara företag drivs från många håll. Dels genom de 17 globala utvecklingsmålen som skrevs under av 192 länder för två år sedan, dels finns en ny lagstiftning om hållbarhetsredovisning för företag med över 250 anställda. Många större företag har börjat ställa medvetna hållbarhetskrav.

– För att vara relevant som företag i framtiden är det en nödvändig strategisk investering­.