Här är bibelläsningsplanen för hela 2017

Nytt för i år för denna plan är att den följer kyrkoårets tredje årgång. På fredagen introduceras helgens tema som kulminerar med evangelietexten på söndagen. Under den efterföljande veckan dröjer man sig kvar i temat och läser fler texter från andra årgångar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Ladda ner en utskriftsversion av Dagens bibelläsningsplan för 2017

Daglig bibelläsning är en utmaning. Dagen­ och Svenska bibelsällskapet ger dig chansen att gå i närkamp med Bibeln under­ 2017. Bibelläsningsplanen har tagits fram av Svenska bibelsällskapet. På webbplatsen www.antautmaningen.se finns tillgång till andra bibelläsningsplaner. Du väljer själv nivå i olika spår. 

Januari
Nyårsdagen

Tema: I Jesu namn
Sö 1 Johannes 2:23–25 
Må 2 Psaltaren 121 
Ti 3 Romarbrevet 10:9–13
On 4 Hebreerbrevet 13:5–8
To 5 Lukas 13:6–9 

Trettondedag jul
Guds härlighet i Kristus
Fr 6 Matteus 2:1–12
Lö 7 Lukas 11:29–32

1:a söndagen efter trettondedagen
Jesu dop
Sö 8 Markus 1:9–11
Må 9 Jesaja 43:1–4
Ti 10 Apostlagärningarna 8:14–17
On 11 Psaltaren 89:20–29
To 12 Matteus 3:13–17

2:a söndagen efter trettondedagen
Livets källa
Fr 13 Femte Moseboken 5:23–27
Lö 14 Johannes 5:31–36
Sö 15 Hebreerbrevet 2:9–10
Må 16 Psaltaren 19:2–7 
Ti 17 Johannes 4:4–26
On 18 Efesierbrevet 1:7–14
To 19 Psaltaren 36:10

3:e söndagen efter trettondedagen
Jesus skapar tro
Fr 20  Andra Kungaboken 5:1–4,9–15
Lö 21  Andra Korinthierbrevet 1:3–7
Sö 22  Johannes 4:46–54
Må 23 Psaltaren 36:6–10
Ti 24 Romarbrevet 10:17
On 25 Romarbrevet 1:16–17
To 26 Galaterbrevet 2:16–21

4:e söndagen efter trettondedagen
Jesus är vårt hopp
Fr 27 Första Kungaboken 17:1–6
Lö 28 Andra Timotheosbrevet 1:7–10
Sö 29 Matteus 14:22–33
Må 30 Psaltaren 107:28–32 
Ti 31 Matteus 14:34–36 

Februari
On 1 Andra Korinthierbrevet 1:8–11
To 2 Jakobsbrevet 5:13–16

Kyndelmässodagen 
Uppenbarelsens ljus
Fr 3 Mika 7:7–8
Lö 4 Apostlagärningarna 2:42–46
Sö 5 Lukas 2:22–40
Må 6 Psaltaren 138 
Ti 7 Matteus 13:31–33
On 8 Efesierbrevet 5:1–16 
To 9 Första Timotheosbrevet 6:13–16 

Septuagesima
Nåd och tjänst
Fr 10 Salomos vishet 11:22–26,
        Jeremia 12:1–2
Lö11 Filipperbrevet 3:7–14
Sö 12 Matteus 19:27–30
Må 13 Psaltaren 25:4–11 
Ti 14 Första Korinthierbrevet 1:1–3
On 15 Filipperbrevet 1:3–11
To 16 Matteus 20:1–16

Sexagesima
Det levande ordet
Fr 17 Jeremia 23:23–29
Lö 18 Hebreerbrevet 4:12–13
Sö 19 Johannes 6:60–69
Må 20 Psaltaren 33:4–9 
Ti 21 Andra Petrusbrevet 1:21 
On 22 Första Korinthierbrevet 1:18–25
To 23 Romarbrevet 10:13–17

Fastlagssöndagen
Kärlekens väg
Fr 24 Höga visan 8:6–7
Lö 25 Andra Korinthierbrevet 5:14–21
Sö 26 Markus 10:32–45
Må 27 Psaltaren 86:5–11 
Ti 28 Första Korinthierbrevet 13:1–13

Mars
Askonsdagen

Bön och fasta
On 1 Lukas 5:33–39
To 2 Andra Korinthierbrevet 7:8–13

1:a söndagen i fastan
Prövningens stund
Fr 3 Första Moseboken 3:1–13
Lö 4 Hebreerbrevet 5:7–10
Sö 5 Markus 1:12–13
Må 6 Psaltaren 31:2–6 
Ti 7 Hebreerbrevet 4:14–16
On 8 Jakobsbrevet 1:2–4 
To 9 Jakobsbrevet 1:12–15

2:a söndagen i fastan
Den kämpande tron
Fr 10 Jesaja 61:1–3 
Lö 11 Hebreerbrevet 11:23–27 
Sö 12 Markus 14:3–9 
Må 13 Psaltaren 130 
Ti 14 Hebreerbrevet 11:23–27 
On 15 Markus 14:3–9 
To 16 Jesaja 42:1–3 

3:e söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Fr 17 Första Kungaboken 18:26–29, 36–39 
Lö 18 Uppenbarelseboken 3:14–19 
Sö 19 Markus 9:14–32 
Må 20 Psaltaren 25:12–22 
Ti 21 Efesierbrevet 5:1–9 
On 22 Efesierbrevet 5:17–20 
To 23 Efesierbrevet 6:10–18 

Jungfru Marie bebådelsedag
Guds mäktiga verk
Fr 24 Första Samuelsboken 2:1–10 
Lö 25 Kolosserbrevet 1:15–20 
Sö 26 Lukas 1:26–38 
Må 27 Psaltaren 147:7–15 
Ti 28 Lukas 1:46–55 
On 29 Kolosserbrevet 1:15–20 
To 30 Romarbrevet 4:18–21 

5:e söndagen i fastan
Försonaren
Fr 31 Fjärde Moseboken 21:4–9 

April
Lö 1 Första Johannesbrevet 1:8–2:2 
Sö 2 Johannes 3:11–21 
Må 3 Psaltaren 103:8–14
Ti 4 Hebreerbrevet 7:24–27 
On 5 Apostlagärningarna 4:1–12 
To 6 Andra Korinthierbrevet 5:18–21 

Palmsöndagen
Vägen till korset
Fr 7 Andra Moseboken 13:6–10 
Lö 8 Hebreerbrevet 2:14–18
Sö 9 Markus 11:1–11
Må 10 Psaltaren 118:19–29
Ti 11 Filipperbrevet 2:5–11
On 12 Romarbrevet 5:1–5

Skärtorsdagen
Det nya förbundet
To 13 Markus 14:12–26 

Långfredagen
Korset
Fr 14 Markus 15:21–41

Påsknatten
Genom död till liv
Lö 15 Markus 16:1–8

Påskdagen
Kristus är uppstånden
Sö 16 Markus 16:1–14

Påsktiden
Möte med den uppståndne
Må 17 Johannes 20:19–23  

Annandag påsk
Ti 18 Jeremia 31:9–13 
On 19 Första Petrusbrevet 1:18–23 
To 20 Psaltaren 16:6–11 

2:a söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Fr 21 Sakarja 8:6–8 
Lö 22 Första Petrusbrevet 1:3–9 
Sö 23 Johannes 20:24–31 
Må 24 Psaltaren 145:1–7 
Ti 25 Första Korinthierbrevet 15:1–11 
On 26 Johannes 21:1–14 
To 27 Johannes 21:15–19 

3:e söndagen i påsktiden
Den gode herden
Fr 28 Jeremia 23:3–8 
Lö 29 Första Petrusbrevet 5:1–4 
Sö 30 Johannes 10:22–30 

Maj
Må 1 Psaltaren 23 
Ti  2 Johannes 10:1–10 
On 3 Johannes 10:11–16 
To 4 Psaltaren 100:3 

4:e söndagen i påsktiden 
Vägen till livet
Fr 5 Andra Moseboken 13:20–22 
Lö 6 Första Thessalonikerbrevet 5:9–11 
Sö 7 Johannes 13:31–35 
Må 8 Psaltaren 147:1–7 
Ti 9 Matteus 7:12–14 
On 10 Ordspråksboken 3:5–8 
To 11 Ordspråksboken 4:14–19 

5:e söndagen i påsktiden 
Att växa i tro
Fr  12 Jesaja 57:15–16 
Lö 13 Galaterbrevet 5:13–18 
Sö 14 Johannes 17:9–17 
Må 15 Psaltaren 98:1–8 
Ti 16 Andra Petrusbrevet 3:18
On 17 Efesierbrevet 4:15 
To 18 Kolosserbrevet 3:16 

Bönesöndagen
Bönen
Fr 19 Första Kungaboken 3:5–14 
Lö 20 Romarbrevet 8:24–27 
Sö 21 Matteus 6:5–8 
Må 22 Psaltaren 13 
Ti 23 Filipperbrevet 4:6 
On 24 Första Timotheosbrevet 2:5

Kristi himmelsfärds dag
Herre över allting
To 25 Apostlagärningarna 1:1–11 
Fr 26 Johannes 17:1–8 

Söndagen före pingst 
Hjälparen kommer
Lö 27 Första Kungaboken 19:9–16 
Sö 28 Johannes 16:12–15 
Må 29 Psaltaren 33:18–22 
Ti 30 Apostlagärningarna 1:12–14 
On 31 Romarbrevet 8:16–18 

Juni
To 1 Romarbrevet 8:31–39 

Pingstdagen 
Den heliga Anden
Fr 2 Jesaja 12 
Lö 3 Efesierbrevet 2:17–22 
Sö 4 Apostlagärningarna 2:1–11 

Pingst
Andens vind över världen
Må 5 Johannes 12:44–50  

Annandag pingst
Ti 6 Andra Krönikeboken 7:14

Nationaldagen
On 7 Apostlagärningarna 2:36–41 
To 8 Jesaja 44:1–8 

Heliga trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande
Fr 9 Första Moseboken 18:1–8 
Lö 10 Apostlagärningarna 4:5–12 
Sö 11 Johannes 11:18–27 
Må 12 Psaltaren 113:1–6 
Ti 13 Johannes 11:18–27 
On 14 Matteus 28:19 
To 15 Matteus 3:16–17 

1:a söndagen efter trefaldighet 
Vårt dop
Fr 16 Första Moseboken 7:11–23 
Lö 17 Apostlagärningarna 8:26–39 
Sö 18 Matteus 3:11–12 
Må 19 Psaltaren 66:5–12 
Ti 20 Första Korinthierbrevet 12:13 
On 21 Apostlagärningarna 9:10–19 
To 22 Kolosserbrevet 2:12–15 

Midsommardagen
Skapelsen
Fr 23 Kolosserbrevet 1:21–23 
Lö 24 Markus 6:30–44 

Den helige Johannes döparens dag 
Den Högstes profet
Sö 25 Lukas 1:67–80 
Må 26 Psaltaren 96 
Ti 27 Apostlagärningarna 10:37–38 
On 28 Jesaja 42:5–9 
To 29 Lukas 1:5–17 

3:e söndagen efter trefaldighet 
Förlorad och återfunnen
Fr 30 Jesaja 66:12–14 

Juli
Lö 1 Första Petrusbrevet 5:5–11 
Sön 2 Lukas 15:11–32 
Må 3 Psaltaren 119:170–176 
Ti 4 Lukas 15:1–7 
On 5 Lukas 15: 8–10 
To 6 Andra Krönikeboken 16:9 

4:e söndagen efter trefaldighet
Att inte döma
Fr 7 Hesekiel 18:30–32 
Lö 8 Galaterbrevet 6:1–7 
Sö 9 Lukas 6:36–42 
Må 10 Psaltaren 62:2–9 
Ti 11 Matteus 7:1–5 
On 12 Matteus 7:15–20 
To   13 Första Thessalonikerbrevet 5:19–22 

Apostladagen
Sänd mig
Fr 14 Jeremia 1:4–10 
Lö 15 Romarbrevet 16:1–7 
Sö 16 Markus 3:7–19 
Må 17 Psaltaren 40:6–12 
Ti 18 Första Timotheosbrevet 1:12–17 
On 19 Första Petrusbrevet 2:4–10 
To 20 Kolosserbrevet 1:9–14 

6:e söndagen efter trefaldighet 
Efterföljelse
Fr 21 Första Kungaboken 19:19–21 
Lö 22 Första Korinthierbrevet 9:19–26 
Sö 23 Lukas 9:51–62 
Må 24 Psaltaren 15 
Ti 25 Första Petrusbrevet 1:13–16 
On 26 Första Thessalonikerbrevet 2:1–8 
To 27 Matteus 5:20–26 

Kristi förklaringsdag 
Jesus förhärligad
Fr 28 Andra Moseboken 40:34–38 
Lö 29 Uppenbarelseboken 1:9–18 
Sö 30 Lukas 9:28–36 
Må 31 Psaltaren 89:12–18

Augusti
Ti 1 Andra Petrusbrevet 1:16–18 
On 2 Andra Korinthierbrevet 3:9–18 
To 3 Matteus 17:1–8 

8:e söndagen efter trefaldighet 
Andlig klarsyn
Fr 4 Jeremia 7:1–7 
Lö 5 Romarbrevet 8:14–17 
Sö 6 Matteus 7:13–14 
Må 7 Psaltaren 119:30–35 
Ti 8 Romarbrevet 8:14–17 
On 9 Andra Kungaboken 6:15–17 
To 10 Första Johannesbrevet 4:1–6 

9:e söndagen efter trefaldighet 
God förvaltare
Fr 11 Amos 8:4–7 
Lö 12 Andra Timotheosbrevet 4:1–7 
Sö 13 Lukas 16:1–13 
Må 14 Psaltaren 8 
Ti 15 Lukas 12:42–48 
On 16 Första Petrusbrevet 4:7–11
To 17 Efesierbrevet 4:20–28 

10:e söndagen efter trefaldighet
Nådens gåvor
Fr 18 Josua 24:16–18 
Lö 19 Första Korinthierbrevet 12:4–11 
Sö 20 Lukas 9:46–48 
Må 21 Psaltaren 28:6–9 
Ti 22 Romarbrevet 12:3–8 
On 23 Första Petrusbrevet 4:10–11 
To 24 Efesierbrevet 4:11–13 

11:e söndagen efter trefaldighet
Tro och liv
Fr 25 Jesaja 1:10–17 
Lö 26 Jakobsbrevet 1:22–25 
Sö 27 Matteus 23:1–12 
Må 28 Psaltaren 143:6–10
Ti 29 Ordspråksboken 29:18 
On 30 Jakobsbrevet 1:22–27 
To 31 Jakobsbrevet 2:14–20

September
12:e söndagen efter trefaldighet

Friheten i Kristus
Fr 1 Andra Moseboken 23:10–12 
Lö 2 Galaterbrevet 4:31–5:6 
Sö 3 Markus 2:23–28 
Må 4 Psaltaren 145:13b–18
Ti 5 Matteus 11:28–29
On 6 Galaterbrevet 5:13–14
To 7 Efesierbrevet 3:12

13:e söndagen efter trefaldighet
Medmänniskan
Fr 8 Jeremia 38:7–13 
Lö 9 Romarbrevet 12:16–21 
Sö 10 Matteus 7:12 
Må 11 Psaltaren 103:1–6
Ti 12 Markus 12:31
On 13 Första Johannesbrevet 4:21
To 14 Lukas 10:29–37

14:e söndagen efter trefaldighet
Enheten i Kristus
Fr 1  Amos 9:11–15 
Lö 16 Första Korinthierbrevet 1:10–13 
Sö 17 Johannes 17:18–23 
Må 18 Psaltaren 95:1–7
Ti 19 Andra Korinthierbrevet 13:11
On 20 Matteus 5:9
To 21 Ps 133

15:e söndagen efter trefaldighet 
Ett är nödvändigt
Fr 22 Femte Moseboken 4:29–31 
Lö 23 Filipperbrevet 4:10–13 
Sö 24 Lukas 10:38–42 
Må 25 Psaltaren 123
Ti 26 Matteus 6:31–34 
On 27 Apostlagärningarna 20:32–36 
To 28 Apostlagärningarna4:32–35 

Den helige Mikaels dag
Änglarna
Fr 29 Första Moseboken 28:10–17 
Lö 30 Uppenbarelseboken 5:11–14 

Oktober
Sö 1 Uppenbarelseboken 12:7–12 
Må 2 Psaltaren 103:19–22
Ti 3 Johannes 1:47–51 
On 4 Lukas 22:43 
To 5 Uppenbarelseboken 12:7–12 

Tacksägelsedagen
Lovsång
Fr 6 Salomos vishet 7:15–22,
Jesaja 12:1–2 
Lö 7 Kolosserbrevet 3:16–17 
Sö 8 Lukas 19:37–40 
Må 9 Psaltaren 65:9–14 
Ti 10 Psaltaren 27:4
On 11 Lukas 24:53
To 12 Efesierbrevet 5:18–20

18:e söndagen efter trefaldighet
Att lyssna i tro
Fr 13 Ordspråksboken 8:32–36 
Lö 14 Apostlagärningarna 5:27–29 
Sö 15 Matteus 13:44–46 
Må 16 Psaltaren 19:8–15
Ti 17 Apostlagärningarna 16:11–15 
On 18 Jakobsbrevet 2:8–13 
To 19 Johannes 7:14–18 

19:e söndagen efter trefaldighet
Trons kraft
Fr 20 Josua 2:1–15 
Lö 21 Hebreerbrevet 11:29–33 
Sö 22 Markus 2:1–12 
Må 23 Psaltaren 73:23–26
Ti 24 Hebreerbrevet 11:1–7 
On 25 Första Timotheosbrevet 6:11–12 
To 26 Lukas 6:45

20:e söndagen efter trefaldighet
Att leva tillsammans
F  27 Tobit 10:7–13, 
Första Moseboken 18:1–8 
Lö 28 Andra Timotheosbrevet 1:3–5 
Sö 29 Matteus 13:53–57 
Må 30 Psaltaren 68:5–7 
Ti 31 Apostlagärningarna 9:36–43 

November
On 1 Hebreerbrevet 13:2–3 
To 2 Markus 3:31–35 

Alla helgons dag
Helgonen
Fr 3 Hebreerbrevet 12:22–24 
Lö 4 Lukas 6:20–26 

Söndagen efter alla helgons dag
Vårt evighetshopp
Sö 5 Lukas 20:37–38 
Må 6 Psaltaren 116:1–9
Ti 7 Hebreerbrevet 11:13–16 
On 8 Josua 1:10–11 
To 9 Titus 1:1–4 

22:a söndagen efter trefaldighet
Frälsningen
Fr 10 Jesaja 2:2–5 
Lö 11 Andra Petrusbrevet 1:2–8 
Sö 12 Johannes 12:35–43 
Må 13 Psaltaren 62:10–13 
Ti 14 Matteus 19:25–26
On 15 Romarbrevet 10:9–10
To 16 Romarbrevet 5:15–21 

Söndagen före domsöndagen
Vaksamhet och väntan
Fr 17 Amos 8:9–12 
Lö 18 Filipperbrevet 3:20–4:1 
Sö 19 Lukas 17:20–30 
Må 20 Psaltaren 139:1–18 
Ti 21 Första Petrusbrevet 5:8–11
On 22 Andra Korinthierbrevet 13:5–9 
To 23 Lukas 21:34–35

Domsöndagen
Kristi återkomst
Fr 24 Heseikel 47:6–12 
Lö 25 Första Korinthierbrevet 15:22–28 
Sö 26  Matteus 13:47–50 
Må 27 Psaltaren 102:26–29
Ti 28 Matteus 13:47–50 
On 29 Apostlagärningarna 1:6–11
To 30 Romarbrevet 14:1–12 

December
1:a söndagen i advent

Ett nådens år
Fr 1 Sakarja 9:9–10 
Lö 2 Romarbrevet 13:11–14 
Sö 3 Matteus 21:1–9 
Må 4 Psaltaren 24
Ti 5 Matteus 21:1–9 
On 6 Lukas 4:16–22
To 7 Jesaja 61:1–2

2:a söndagen i advent
Guds rike är nära
Fr 8 Mika 4:1–4 
Lö 9 Romarbrevet 15:4–7 
Sö 10 Lukas 21:25–36 
Må 11 Psaltaren 85:9–14
Ti 12 Matteus 13:31–34 
On 13 Jesaja 35:1–10 
To 14 Jakobsbrevet 5:7–11 

3:e söndagen i advent
Bana väg för Herren
Fr 15 Jesaja 29:17–21 
Lö 16 Första Korinthierbrevet 4:1–5 
Sö 17 Matteus 11:2–11 
Må 18 Psaltaren 146:3–9
Ti 19 Matteus 11:12–19 
On 20 Malaki 4:4–6 
To 21 Andra Petrusbrevet 1:19–21 

4:e söndagen i advent
Herrens moder
Fr 22 Jesaja 40:9–11 
Lö 23 Romarbrevet 10:4–8 
Sö 24 Lukas 1:46–55 

Juldagen
Jesu födelse
Må  25 Lukas 2:1–20 

Julveckan
Martyrerna
Ti  26 Matteus 10:16–22 

Annandag jul
On 27 Apostlagärningarna 6:8–15 
To 28 Jeremia 1:17–19 

Söndagen efter jul
Guds barn
Fr 29 Jeremia 31:15–17 
Lö 30 Galaterbrevet 4:4–7 
Sö 31 Matteus 2:13–23