”Seendets­ Gud”.
Intro

Helgquiz: Vad kan du om Guds namn i Bibeln?

”Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem”, säger Gud till Mose i söndagens gammaltestamentliga text. Gud har många namn i Bibeln. Hur väl känner du till dem?

Resultat

Helgquiz: Vad kan du om Guds namn i Bibeln?

Korrekta svar: av