Hur bra är ni på att förstå vad den andre känner?

”Vi har lärt oss att verkligen berätta vad vi känner för varandra och att lyssna på varandra”, säger Marit och Micke Håkansson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Marit och Micke Håkansson

Vi är bra på att förstå vad den andre känner. Vi har lätt för att upptäcka om något bekymrar eller gläder den andre.

Vi lyssnar aktivt på varandra och tänker på att inte avbryta varandra. Vi respekterar vår partnerns åsikt. Om den andre inte lyssnar klart och i stället drar egna slutsatser om läget blir vi besvikna.

Vi har varit gifta i tolv år nu och har lärt oss att verkligen berätta vad vi känner för varandra och att lyssna på varandra.

Nils och Evelina Lundkvist

När vi har sett en film eller varit i ett nytt socialt sammanhang och ventilerar tillsammans har vi oftast plockat upp och reagerat på samma saker. Då kan det kännas som om vi är väldigt lika varandra och förstår varandra väl. Men, vad vi verkligen lärt oss med åren är att vi inte kan förvänta oss att den andre ska kunna läsa tankar eller förstå outtalade behov i relationen för att vi också är olika. Utan att vara öppna med det som pågår inom oss bäddar vi för att låta den andre misslyckas med att se oss. En typisk dålig reaktion när vi känner oss oförstådda är att vi besviket drar oss undan/blir defensiva och beter oss snålt mot varandra för att vi önskade att den andre mött oss bättre. En typiskt bra reaktion är att vi fortsätter prata till dess att vi båda känner oss sedda och kända.

Stefan och Lillemor Claar

Vi har helt nyligen firat 38 år som gifta och kan konstatera att vi har utvecklat en förmåga att känna in vad den andre känner, men kan fortfarande ta fel ibland ändå. Inget sker per automatik med tiden, man behöver vara öppen och intresserad av den andre parten. Stefan tycker att Lillemor kanske är bättre på detta. Hon märker fort om det är något som gnager och är jobbigt för mig. Om det inte handlar om henne, så känner hon det också. Då bara finns hon där på ett bra sätt. Stefan är mer rätt på, säger Lillemor. Om jag är lite låg då frågar han ganska snart vad det är. Han vill veta om det är något han gör som skapar detta eller om det är något annat. Vi har märkt att det är viktigt att reda ut det. För ibland kan någons låga sinnesstämning påverka relationen, även om orsaken inte har med relationen att göra.

Läs det senaste från Dagens relationssajt Fixa kärleken

Alla tidigare artiklar