Hur påverkar jobbet er relation?

”Vi processar vår arbetssituation hemma: ger varandra input på kreativa projekt och bearbetar relationer till personer vi jobbar med”. Det säger Nils och Evelina Lundkvist.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Nils och Evelina Lundkvist

”Generellt påverkar våra jobb/studier oss på ett positivt sätt. Det är ett element i vår tillvaro där vi utmanas, växer och upplever mening. Våra olika gåvor och kallelser kommer till uttryck. Den andres kompetens i sin yrkesroll gör oss stolta och nyfikna på vad den andra kan, vilket också är attraktivt.

Vi processar vår arbetssituation hemma: ger varandra input på kreativa projekt och bearbetar relationer till personer vi jobbar med.

Nils tenderar till att vända sig inåt och bli mindre kommunicerande. Evelina blir trött, känslosam och vill prata om det som händer. När båda trivs med sitt jobb tar vi med den glädjen hem, har mer energi att investera i oss som familj, är mer uppmärksamma på den andres behov samt ger mer uttryck för drömmar och nya idéer. Vi pratar om jobb och studier nästan dagligen. Det är viktigt för oss att veta hur den andre har det.”

Marit och Micke Håkansson

”Vi pratar väldigt mycket jobb hemma. Att vara ett par innebär att stötta varandra på alla plan. Arbetet är en stor del av vårt liv och vi ber alltid tillsammans om att få vara på rätt plats och komma till rätt arbete. För ett halvår sen antog Micke utmaningen att bli chef vid en stor affär på en annan ort. Vi pratades vid på telefon på kvällarna, och inom en månad var familjen samlad på samma adress igen. Micke upplevde det nya övermäktigt, och Marit var mån om att lyssna och hjälpa till att sätta ord på upplevelserna. När Micke mådde som sämst, sa han en kväll ”Jag vill inte gå till jobbet i morgon”. Det hade Marit aldrig tidigare hört! Marit fortsatte stötta Micke, och en del samtal ledde fram till ett för alla parter bra beslut. Men när något är jobbigt är lösningen sällan att byta arbetsplats utan istället lära sig hantera förändringarna inom arbetsgruppen.”

Lillemor och Stefan Claar

”För oss båda är det vanligt med arbete under kvällar och helger, vilket givetvis inverkar på möjligheten att vara tillsammans och helt naturligt påverkar det relationen. För att klara detta har vi hittat ett sätt att förhålla oss till detta. Vi har bestämt att det ändå är vi som bestämmer över vår relation och hur den ska vara. Inte omständigheter, inte andra människor. Det är vi som avgör det!  Vi är lite olika när det gäller att ta jobbfrågor med oss hem. Stefan, som är pastor, har ett behov av att ta en paus från frågorna som rör jobbet. Lillemor har ett större behov av att bearbeta jobbfrågorna hemma. Lillemor märker på Stefan om han har en sämre period på jobbet, för då blir han lite mer disträ. Våra behov ser lite olika ut och får så vara. Dessutom finns det ett värde i att inte tynga Lillemor med onödig information som gäller olika medlemmar i kyrkan, menar Stefan. Då kan hon möta vem som helst på ett öppet sätt, utan belastning. När det gäller tystnadspliktsfrågor är det självklart för oss, men vi tar det lite längre och har upplevt att det har betydelse.”

Läs det senaste från Dagens relationssajt Fixa kärleken

Alla tidigare artiklar