Hur ska man som kristen förhålla sig till spelande?

Kort och tärning är satans gärning. Det var länge en fastslagen sanning inom stora delar av svensk kristenhet, men idag spretar åsikterna mer. Pastor Frank Åkerman är styrelseledamot i Svenska spel och han försvarar spelreklam och kasinon. Teologen Björn Cedersjö är mer kritisk.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Många som vuxit upp inom frikyrkan har i någon form mött motståndet till spelandet. Förbudet har i första hand gällt spel om pengar, men i vissa sammanhang har själva kortleken varit bannlyst. Men precis som alkohol i dag blir allt vanligare bland kristna så har tabut kring spelande också luckrats upp. Att satsa en hundring på Oddset eller att spela poker är i dag ett nöje för många.

Att spel blivit vanligare bland kristna är kanske inte så märkligt. Vi dränks i spelreklam. Under 2012 spelade varje svensk i genomsnitt för 5500 kronor och enligt en rapport från 2010 hade då 73 procent av alla svenskar i åldern 16-74 år spelat under det senaste året.

Även om den svenska spelmarknaden i dag innehåller en brokig samling företag är det fortfarande statligt ägda Svenska spel som är störst. I styrelsen för Svenska spel sitter Frank Åkerman, som också är generalsekreterare för Hela människan och pastor inom Equmeniakyrkan. Han är emellertid noga att skilja på rollen som generalsekreterare och styrelseledamot.

– Så fort jag deltar på något arrangemang som arrangeras av Svenska spel på arbetstid så tar jag semester. Jag håller isär dem, jag är inte med i styrelsen i egenskap av generalsekreterare, säger han.

Att minister Maria Larsson ville ha honom som styrelseledamot berodde på att han har erfarenhet av ideell verksamhet och att arbeta mot olika typer av missbruk. Det är också så han ser på sin roll i styrelsen.

– Hur tar Svenska spel ansvar så att människor kan hitta sina begränsningar? Hur gör vi så att det finns stödfunktioner? Ett stort steg har tagits nu när spelare kan stänga av sig själva på alla spel som Svenska spel ordnar, säger han.

Han tycker att han kan påverka utvecklingen, och att det i dag finns ett medvetet arbete inom Svenska spel mot spelmissbruk.

Men är det inte en märklig dubbelhet: Svenska spel arbetar mot spelmissbruk samtidigt som man också ska göra en vinst på spelandet?

– Vad är inte dubbelhet i vårt samhälle i dag? Jag tycker det är bra om man kan nå fram till ett sunt spelande. Jag arbetar mot alkoholmissbruk och du kan aldrig stänga av dig från att köpa alkohol, men du kan stänga av dig från Svenska spel. Jag ser att det finns ett driv inom Svenska spel att trygga spelarna, och det är åtgärder som faktiskt innebär minskade intäkter.

På kasinon kan människor spela bort mycket pengar, hur ser du på att dessa ändå finns i statlig regi?

– Det är stor skillnad på dem som tillhör Svenska spel och svartklubbar. På Svenska spels kasinon måste man vara registrerad, man måste visa id. Spelet sköts noggrant utan bluff. Dessutom går människor runt och övervakar spelandet, om de ser att någon inte verkar kunna kontrollera sitt spelande så tar de kontakt och frågor om personen vill ha hjälp.

Men ändå, det måste ju inte finnas statliga kasinon?

– Jag tror att det mesta som sker under ordnade former är bättre än när det är oreglerat på svartklubb. Det som är öppet är ju ändå godkänt och granskat.

Frank Åkerman ser inget problem med att kombinera spel om pengar med en kristen livshållning. Han spelar själv lotto varje vecka, men satsar inte några stora summor.

– Jag tycker att Jesus förhållningssätt var att du måste fatta dina egna beslut och göra det som känns rätt för dig. Jag tycker inte jag ser en förbudsrörelse i Jesus sätt att möta människor, säger han.

Förr tänkte man annorlunda. Teologen Björn Cedersjö, som i dag är direktor på Sveriges kristna råd, skrev i sin doktorsavhandling om frikyrklig etik. Han tror att det mer eller mindre uttalade förbudet mot spel om pengar byggde på människors erfarenheter i 1800-talets Sverige.

– Det fanns de som spelat bort hus och hem. Det klart att det skapade svåra situationer för de anhöriga. Jag ser denna regel som ett försök att stävja sådana sociala situationer där det förekom supande och spelande, säger han.

Frågan om spel var inte bara aktuell i 1800-talets väckelserörelse, kyrkan har länge sett spelande om pengar som en möjlig fara för människor. I den tidiga kyrkan fanns det olika åsikter kring hur stort problemet var. Kyrkofadern Tertullianus skriver att: Om du säger att du är en kristen samtidigt som du är en tärningsspelare, så påstår du något om dig själv som inte är sant.

Det går inte att finna direkta utsagor om spelande i Bibeln. Björn Cedersjö menar dock att det ändå går att finna vissa bibliska grundprinciper som kan appliceras på spel om pengar. Han finner flera saker som blir problematiska för en spelare, bland annat själva grundförutsättningen, att det inte bara kan förekomma vinnare utan att några också måste förlora pengar.

Bibeln talar också om att människan ska ta ansvar för sina resurser.

– Är spelande ett ansvarig förvaltarskap, frågar han sig.

– En annan fråga som väcks handlar om själva tidsanvändningen, vi bör fråga oss om vi använder vår tid till nyttiga eller onyttiga saker.

Spelandet väcker också själva habegäret, kärleken till rikedom, som Bibeln tydligt varnar för. Björn Cedersjö tror att attraktionen i spelandet ligger här.

– Vem vill inte ha en god ekonomi? Pengar ger frihet. Det är en lockelse för oss alla, säger han.

En del kanske spelar för att det är roligt, de satsar hundra kronor i veckan och kan hantera det. Är det nödvändigtvis fel?

– Jag tycker inte att man ska invända mot det. Se det som en del av glädjen i tillvaron. Men precis som med alkoholen ska man vara medveten om att vissa människor i omgivningen har lättare att falla dit i missbruk. Man får vara lite vaksam på sig själv och kanske på människor i sin närhet, säger han.

Det Björn Cedersjö vill se är församlingar där det finns en öppenhet att prata om svagheter och missbruk, som överdrivet spelande.

– Vi som kyrkor och gemenskaper bör stödja dem som har problem med spelande, inte brännmärka dem. Vi har alla våra problem som vi borde kunna vara öppna med, och komma med tillsammans inför Kristus.

Fakta:

En halv procent av alla svenskar har så stora problem att det klassas som ett spelberoende.

125 000 svenskar har problem med spelandet i någon grad.

Frank Åkerman.

Frank Åkerman.

Foto: Arne Hyckenberg
[x]
 I takt med att spelande blivit mer tillgängligt ökar antalet spelberoende i Sverige.

I takt med att spelande blivit mer tillgängligt ökar antalet spelberoende i Sverige.

Foto: TT
[x]
Foto: Arne Hyckenberg
Foto: Arne Hyckenberg
Foto: Arne Hyckenberg
Foto: Arne Hyckenberg
Foto: Arne Hyckenberg