Jan Eliasson: Jag tror det finns en gudomlig avsikt med livet

I fyra år har han varit en av världens­ mäktigaste. I Dagens människa berättar­ FN:s vice generalsekreterare­ Jan Eliasson om utmaningarna, gudstron, Anders Kompass och varför han aldrig blev präst.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Det är semester och högsommarvärme över Sverige. Jan Eliasson­ har en tillfällig paus från FN:s huvudkontor i New York och befinner sig på sommar­stället på Gotland. Här, långt från regeringschefer och FN-delegater, tar han igen förlorad tid med familjen och underhåller de stenmurar han byggt under tidigare somrar på ön.

Avståndet till maktens epicentrum är dock bara långt i geografisk mening. Dagligen går han undan någon timme för att i telefon återgå till sin roll som FN:s vice generalsekreterare – ett uppdrag som aldrig helt tar semester. Det är under en sådan timme vårt samtal äger rum. Att mötas var aldrig ett alternativ. Jan Eliasson är noga med sin tid.

– Det var därför jag avstyrde att ni skulle komma ut hit. Då hade ni blivit kvar alldeles för länge, säger FN-chefen och skrattar.

Han har säkert rätt. Det är fascinerande att höra Jan Eliasson berätta om sitt arbete, och det liv som fört honom till den internationella toppolitiken. Just nu handlar stor del av hans tankeverksamhet om Syrien.

– Den konflikt som har oroat mig hela tiden och som fortfarande inte är löst är ju Syrien­kriget. Det är den konflikt där både jag och Ban Ki-moon har känt att vi hade velat ha ett mer kraftfullt beslut från säkerhetsrådet­ under de gångna fyra åren.

Hur ser din roll ut i arbetetet med att försöka skapa fred i Syrien?

– Jag är i ständig kontakt med parterna, med säkerhetsrådet och med vårt särskilda sändebud Staffan de Mistura. Eftersom jag sysslat mycket med länderna i Mellanöstern tidigare har jag även en del kontakter bland regeringarna i regionen.

Hur ser du på Sveriges insatser under flyktingströmmen, ska vi vara stolta eller ska vi skämmas?

– Jag tycker att vi ska vara stolta över att vi under den djupaste krisen var det land som tog emot flest flyktingar per capita och som under lång tid visat stor generositet. Jag vill inte gå in på de begränsningar som gjorts på senare tid, det är ju ingen tvekan om att det fråga om en djup påverkan för samhället. Men jag hoppas att man inte tappar solidariteten och synen på att dessa människor flyr från fruktansvärda förhållanden.

Det finns en tyngd i Jan Eliassons röst. Ett precist, kontrollerat språk, slipat under decennier av diplomatiska samtal. Han säger också själv att ordvalen är avgörande när man medlar i en konflikt. Men det var inte självklart att det var diplomatin och politiken som skulle bli Jan Eliassons arena. Kanske hade det lika gärna kunnat bli predik­stolen.

– Jag var vice ordförande i Kristliga gymnasistförbundet (KGF) och studerade på Latinläroverket i Göteborg, som hade en tydligt kristen prägel. Jag tror att sex eller sju av mina klasskamrater senare blev präster och även jag prövade den tanken. Jag var till och med på väg att börja läsa grekiska.

– Men så åkte jag till USA ett år och mötte där 22 olika nationaliteter av utbytesstudenter och kände jag att jag ville ha ett mer internationellt yrke. Diplomat eller FN-tjänsteman var nog faktiskt det jag tänkte mig redan då.

I en nybyggd kyrka på Guldheden i Göteborg formades till stor del Jan Eliassons gudstro. Där konfirmerades han av komministern och senare domprosten Per Olof Sjögren. Mötet med prästen och teologen Sjögren väckte något inom den unge konfirmanden.

– Han var en väldigt fin konfirmationspräst, han grep mig väldigt starkt och jag hade kontakt med honom under många år.

– Min mamma hade en stark barnatro, det var hon som drev på att jag skulle konfirmeras medan pappa var mindre road. Men båda mina föräldrar hade grundläggande värderingar om solidaritet och alla människors lika värde. Detta tillsammans med Per Olof Sjögrens fina vägledning av mig som 14-åring gjorde att jag bar med mig en stark tro in i livet.

Vad hade du velat förmedla om du blivit präst i stället för politiker?

– Jag hoppas att jag hade förmedlat en tolerant Gud, en förlåtande Gud, en ekumenisk Gud, en samlande Gud, en solidarisk Gud. Det finns så mycket i kärleksbudskapet som vi försummar i dagens värld.

Många har jämfört Jan Eliasson med Dag Hammarskjöld, generalsekreterare för FN från 1953 till sin död 1961. Med åren har Eliasson blivit allt mer intresserad av Hammarskölds andliga sida.

– Jag själv hade en läsning av hans ”Vägmärken” för 500 personer i FN. Jag läste mina favoritstycken och den svenske pianisten Per Tengstrand spelade mellan styckena. Det blev en fantastisk stämning.

– Jag tror att det finns en gudomlig avsikt med livet. Och vi har en plikt att förstå att livet är en gåva till oss. Både att värdesätta våra egna liv, men också att leva för att förbättra andras liv så gott man kan. Den djupaste och varmaste lycka man kan känna är när man försökt göra gott för någon annan.

Många vi talat med inför den här intervjun verkar uppfatta dig som vis.

– Haha, jag är mycket hedrad. Har det att göra med min ålder?

– Självklart samlar man på sig mycket erfarenheter. Och jag känner även mer och mer att jag vill dela med mig av det jag lärt mig, inte minst till unga människor. Jag vill förmedla att aldrig slira på alla människors lika värde, vi har alla samma skapare. Det är fullständigt grundläggande. Jag vill också ingjuta lust att göra gott. Det innebär inte bara att skapa fred i Syrien. Det kan handla om att hjälpa en invandrare att lära sig svenska. Hitta på något med en tonåring som driver omkring på gatorna i kvarteret.

Jan Eliasson är hyllad av många, men FN och han själv har till och från också fått hård kritik. Bland annat kritiserade visselblåsaren Anders Kopmass honom för att inte ha stöttat Kompass när han avslöjade övergrepp i Centralafrikanska republiken av franska FN-soldater.

– Det jag tycker inte kommit fram i debatten i Sverige är att det till stor del var jag som initierade den utredning som ledde till att Anders Kompass blev friad och fick upprättelse. Men eftersom jag beställt utredningen blev jag avrådd av våra jurister att ha kontakt med Kompass medan han utreddes, säger Jan Eliasson själv om händelsen.

Samtidigt konstaterar han att man får ta kritik i den utsatta situation man har som näst högsta chef i FN. Jan Eliasson vill själv inte utvärdera sitt ledarskap, men han vet vad han försökt förmedla.

– Jag hoppas att jag varit en demokratisk och lojal ledare. Någon som skapat teamwork och lust. Det ska vara lite studs i steget när man går till jobbet.

Ditt uppdrag tar slut vid årsskiftet, vad händer sedan?

– Jag tänkte att jag skulle göra en paus. En ganska lång paus efter de här fyra stenhårda åren. Jag har fått en del förfrågningar men jag vill inte binda mig för någonting.

Till sist, hur har du det med Gud i dag?

– Eftersom jag ser livet som en gåva blir det viktigt att fråga mig hur jag hanterat denna gåva. Jag är tacksam över ett fantastiskt liv och jag tycker nog också att jag åstadkommit en del.

Malin Aronsson

Daniel Wistrand

Mer från podden Dagens människa

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Jan Eliasson

Ålder: 75 år.

Bor: New York och Gotland.

Yrke: Vice generalsekreterare i FN.

Familj: Hustrun Kerstin, barn och barnbarn.

Aktuell: Avslutar sitt uppdrag i FN vid årsskiftet.

Mer i podden ... hör Jan Eliasson om

När han höll en andakt utifrån FN-resolutionen.

Diplomati i krig och i hemmet.

Sitt nationaldagstal 2014.

Jan Eliasson

Jan Eliasson

Foto: UN Photo/Devra Berkowitz
[x]
Debatt