Jan Hus dömdes för kätteri och brändes på bål

För 600 år sedan brändes Jan Hus på bål i Prag, sedan han bannlysts för irrläror av påven. Men i stället för att ta död på reformatorns idéer blev han genom sin död en okuvlig symbol för det man ville förinta. Några av hans efterföljare blev pacifister, men hans landsmän tog till vapen.Möt Jan Hus, en av reformationens portalgestalter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Det är tidigt 1400-tal. Staden Prag är Europas tredje största stad och huvudstad i det tyskromerska kejsardömet. Karlsbron och Saint Vituskatedralen är nya inslag i staden. Prag är säte för ärkebiskopen och platsen för Centraleuropas äldsta och mest betydande universitet.

Men maktstrider pågår inom kejsardömet och den romersk-katolska kyrkan är i djup kris. Kejsaren påverkar påvevalen och påven kröner kejsaren. Tre påvar strider samtidigt om ämbetet. Lärofrågor blir tillhyggen i maktspelet.

I Prag finns en reformrörelse som förenar tjeckisk nationalism med långtgående krav på reformation av den romerska kyrkan. Den blir en bricka i maktspelet mellan kung Wencel och hans många fiender. Kungen hatar kyrkan och är själv avskydd för sin grymhet. Mitt i detta finns rektorn för Prags ansedda universitet, Jan Hus, som har starka band till reformrörelsen.

Jan Hus var av bondesläkt, född i Husinecz drygt tio mil sydväst om Prag runt 1370. Han försörjde sig i tidiga år på att sjunga och utföra enkla sysslor i kyrkan. Han studerade i Prag från mitten av 1380-talet. Det sägs att han hade ett häftigt humör och att han ville bli präst mest för att det verkade vara ett sorglöst liv. Men i Prag kom han snart i kontakt med studenter som återvände från Oxford påverkade av den engelske reformatorn John Wycliffes kritik av kyrkan för dess girighet, maktanspråk och avvikelser från bibelns lära. Många krävde reformer, och Jan Hus anslöt sig till dem. Oron ökade när också Polen, Ungern, Kroatien och Österrike berördes av reformrörelsen.

Från 1402 var Jan Hus predikant i Betlehemskapellet i Prag, där han höll 3 000 predikningar under en tioårsperiod. Ofta gick han till hårt angrepp mot prästerna både för deras lära och liv. Ärkebiskopen anklagade reformivrarna för att störa ordningen i kyrkan. Konflikten hade också nationalistiska drag. De flesta av prästerna var tyskar, och Jan Hus lyckades 1409 få de tyska lärarna vid Prags universitet förflyttade till Leipzig. Själv talade och skrev han på tjeckiska och hans skrifter anses ha lagt grunden till ett enhetligt tjeckiskt skriftspråk.

År 1410 förkastade kyrkan John Wycliffes läror och hans skrifter brändes. Nu inleddes en rättslig process mot reformrörelsen i Prag, och ledarna förbjöds att delta i nattvarden (exkommunicerades). Ett par år senare tvingades Jan Hus bort från Prag. Han bereddes en tillflykt på slottet Kozi hradek i södra Böhmen, där han ägnade sig åt att predika och skriva böcker. På det sättet spreds rörelsen också till landsbygden.

Fakta: Vad Jan Hus och reformrörelsen i Böhmen lärde:

Bibeln är rättesnöre för kyrkans lära, inte påven.

Alla har rätt att läsa Bibeln på sitt eget språk.

Kristi kropp utgörs av dem som är utvalda till frälsning, inte av påven och biskoparna.

Kyrkan och prästerskapet ska leva enkelt, i fattigdom.

Prästerna ska tillåtas gifta sig och bilda familj.

Både bröd och vin, inte bara brödet, ska delas ut till alla nattvardsdeltagare.

Människan kan inte påverka Gud genom botgöring eller köp av kyrkliga avlatsbrev.

(Som alltid i brytningstider betonades och utformades de olika lärorna olika över tid och i olika grupper.)