”Jesus vill att vi ska vara ett”

Kyrkorna tillsammans. Det är vad Sveriges Kristna Råds arbete går ut på. Förra året fick rådet nästan tolv miljoner kronor till sitt ekumeniska arbete.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil Sveriges Kristna Råd, SKR, är det nationella samarbetsorganet för 28 samfund. 25 är medlemmar och tre observatörer. Arbetet prioriteras till tre områden: Ekumenisk teologi, mission och evangelisation, etiska och sociala frågor. Även om uppdraget inte innebär att man arbetar med lokala församlingar, får det inte uppstå någon motsättning mellan de lokala intressena och det som kyrkorna gör centralt. Det är från den lokala ekumeniken som pulsen och energin måste komma.– Om inte ekumeniken fungerar lokalt har jag svårt att se meningen med att hålla igång ett nationellt ekumeniskt råd, säger Lennart Molin, biträdande generalsekretare på SKR.Jag har hört flera som tycker att ekumeniken gått i stå, vad säger du om det?– Det där är väldigt olika. På vissa håll finns det ett väldigt starkt lokalt ekumeniskt arbete, medan på andra håll kan det vara så att det gått i stå. Men det finns en självklar risk att ekumeniken bara blir en tom idé.Hur undviker man det?– Det handlar om två saker. Dels behöver människor mötas till samtal där man inte försöker vara någon annan än den man är och man möts med sina olikheter. Dels att man tillsammans ser det gemensamma uppdraget. En kyrka är inte till för sig själv.Enligt Lennart Molin är inte enhet något man skapar, det är något som redan finns hos Gud själv, i treenigheten. Och där startar enheten som kristna försöker förverkliga. Därför är det viktigt att man inte ser ekumenik som något man måste prestera.Konkreta handlingarTrots det krävs ändå konkreta handlingar och praktiska steg för att gemenskapen ska bli verklighet. Och tid, inte minst.– Ekumenik är inte något sprinterlopp, utan ett maratonlopp. Man ska inte tro att man genomför det på en gång, utan det ska få tid. Man måste ta ett steg i tagetAnsvaret för att få igång det ekumeniska arbetet ligger dock inte i första hand på SKR, utan hos de enskilda samfunden.– Kyrkorna måste själva tänka igenom hur de arbetar med ekumenikfrågorna och hur de förhåller sig till andra.Varför behövs ekumenik?– Därför att Jesus vill att vi ska vara ett.Vore inte det bästa i så fall att avskaffa samfunden helt?– Nej, det tycker jag inte. Man kan inte dra klockan tillbaka. Man måste inse att det hänt mycket som inte är i linje med Jesu förhoppningar och förbön om de kristnas enhet, men som likväl är ett faktum. Ekumenik är inte att man snabbt utplånar samfundsgränser. Ekumenik är inte att låtsas som om samfundsskillnader inte finns, eller som om läroskillnader inte finns. Ekumenik är att ta itu med skillnaderna. Att samtala om och att hitta en enhet som är djupare än skillnaderna.Men visst har en del av ekumeniken gått ut på att slå ihop kyrkor?– För några år sedan var målet med ekumeniken att slå ihop kyrkor. Men med den struktur som SKR har i dag, med 28 kyrkor, så är inte det ett lika tydligt mål. Det är klart, det är naturligtvis bra om kyrkor slås ihop, men det är viktigare att man finner varandra och hittar en gemenskap.Har du någon uppfattning om ungdomar tänker annorlunda när det gäller ekumenik?– Jag tror att samfundsgränser betyder mindre för ungdomar i dag än vad det gjorde förr. Flyttar man till ett nytt ställe söker man sig till den miljö där man känner sig hemma och det är inte säkert att det är samma samfund som man tillhörde tidigare. Rörligheten mellan samfund är mycket större i dag, men det gör också att man riskerar gå miste om det arv som samfunden är bärare av.Fotnot: Av de tolv miljoner kronorna bestod 4,5 miljoner av  medlems-avgifter från samfunden och 7,4 miljoner av externa anslag till projektverksamhet. Den största bidragsgivaren är Sida som gav knappt 3,5 miljoner kronor.