Klimatforskaren: Jag blev golvad av Wilkerson

I samband med att klimatforskaren Brage Norin skrev en bok om hur vi håller på att förinta den jord vi lever på, fick han höra om David Wilkersons ”Synen”. Boken beskrev det Brage ägnat år av forskning att få fram. Hur var det möjligt?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

När David Wilkerson 1974 skrev boken ”Synen” hade klimatforskaren Brage Norin lämnat kyrkan sedan många år. Men när hans egen bok ”Det blir kolsvart före gryningen” kom ut insåg han att hans vetenskapliga slutsatser var förbluffande lika förutsägelserna i ”Synen”.

– Jag blev totalt golvad av det Wilkerson skrev.

Brage Norin som växt upp i pingströrelsen i Boden, lämnade kyrkan under tonåren. Han kunde inte förlika sig med tanken på en dömande Gud och synen på helvetet. Hans intryck av pastorer var så negativ att han först blev irriterad när någon berättade för honom att pastor David Wilkersons profetior i boken ”Synen” stämde väldigt bra överens med orden i hans egen bok.

– Det är helt ofattbart att Wilkerson så träffsäkert kunde förutspå vad som skulle hända med jordens klimat redan på 1970-talet, säger Brage Norin, som inte hade hört talas om Wilkerson eller hans bok innan.

I dag förefaller Wilkersons spådomar nästan realistiska, menar han, men på 1970-talet var det som rena galenskapen.

– När ”Synen” gavs ut var det knappast någon forskare i världen som varnade för en kommande klimatkatastrof, än mindre att det skulle komma tider när klimatforskningen skulle ifrågasättas vilket Wilkerson förutspådde. Mina kolleger, som var väl pålästa om klimatfrågorna, var lika osäkra som jag.

Wilkersons bok ”Synen” blev väldigt omtalad när den kom 1973. Bokens två första kapitel heter ”Ekonomisk förvirring” respektive ”Dramatiska väderförändringar och jordbävningar”. Det är dessa kapitel i boken som ”golvade” Brage Norin.

– Det Wilkerson skriver om klimatet är för mig ett mirakel.

För Brage Norin blev insikten om att hans egen bok och Wilkersons bok ”Synen” påminner så mycket om varandra vad gäller klimatet en rejäl ögonöppnare. Han började läsa på ordentligt om Wilkerson och hans predikningar.

– Att Wilkerson försöker finna stöd för sin syn i Bibeln är naturligtvis förståeligt, men jag saknar kompetens för att bedöma den delen av boken. Jag fokuserar därför enbart på hans syner.

Wilkerson skriver i ”Synen” om en väldigt dyster framtid med jordbävningar, hungersnöd, översvämningar, vulkaniska utbrott och sjukdomsepidemier. Han skriver också om ekonomisk förvirring, konkurser, kaosartad kreditmarknad, upplopp och ett nytt världsomspännande penningsystem.

Brage Norin är helt övertygad om att Wilkerson kommer att få rätt. Och efter att ha varit ateist i stora delar av sitt vuxna liv började han att vakna upp för cirka 15 år sedan och i dag ser han sig som religiös. Och han har förvånat konstaterat att alla hans vetenskapliga favoriter, Albert Einstein, Niels Bohr, Sir Isaac Newton och Charles Darwin var religiöst intresserade.

– Det enda gemensamma för alla dessa vetenskapliga genier är att de verkar vara övertygade om att det finns någon form av gudomlig plan bakom skapelsen. I dag delar jag denna uppfattning helt, säger Brage Norin.

Fakta:

  • Brage Norin har undervisat i energiteknik och fysik vid Luleå tekniska universitet i 30 år.
  • När han började intressera sig för klimatforskning på 1980-talet var det fortfarande ett omstritt forskningsområde.
  • Det tog honom närmare tio år innan han blev övertygad om att klimatforskarnas varningar måste tas på största allvar.