För hundrade gången samlas man på ”Lappis”

I den lilla byn Husbondliden reser man Lappistältet för hundrade gången. Det blir ett jubileumsfirande som kommer att märkas under hela konferensen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

 Särskilt fokus blir det på torsdagen den 4 juli med happenings och olika aktiviteter. Vi räknar med besök av både landshövding och kommunalråd i en särskild jubileumsgudstjänst, berättar David Sundström, ordförande i konferensledningen.

Lapplandsveckan är en av de största konferenserna inom svensk pingströrelse som verkligen har satt den lilla lappländska byn på kartan. Varje år samlar man uppemot 10 000 besökare.

– Bara barnkonferensen har runt 600 deltagare och tältet som rymmer upp emot 1 900 besökare är välfyllt dag efter dag, säger David.

Temat för årets Lappis är ”Andens folk – smaka och se att Gud är god”.

– Det är första delen i ett treårigt spår där vi tar avstamp i den helige Andes närvaro och att vi får ta emot Andens frukt i våra liv. Vi är ett Andens folk, det är vår bakgrund och vår historia som vi vill knyta an till, säger David.

 

Förmiddagar handlar om bön och bibelundervisning, eftermiddagar om praktiska seminarier. Kvällarna har fokus på upplevelse. Nytt för Lappis 2019 är Dövkyrkan som är på plats med egna samlingar. Integrationsspåret bygger vidare från i fjol med undervisning för persisktalande. En kreativ zon är öppen med workshops av olika slag och UPL, Ung På Lappis, erbjuder flera aktiviteter under veckan för 13-18-åringar. En annan grupp som får lite extra uppmärksamhet under veckan är unga vuxna.

– Sista helgen riktar vi oss särskilt mot unga vuxna, både i gudstjänstens utformning och uttryck och i valet av talare och seminarieledare, säger David.

Vad ser du själv särskilt fram emot i konferensen?

– Den är nog samtalen och mötet med den enskilda människan. Att få brottas med människors frågor i själavård och förbön. Själva miljön där människor kan stanna till och reflektera, där Gud erbjuds större plats att arbeta i oss och att själv få vara där för att följa skeendet. Det är vad jag djupast sett ser fram emot.

 

FAKTA: Lapplandsveckan

När: 30 juni - 7 juli

Var: Husbondliden, 2 mil norr om Lycksele

Talare: Pelle Hörnmark, Nina Eriksson, Lena Pommer, Daniel Alm, Mattias Sennehed, Maria Flodin, David Willgren, Stefan Beimark, Lina Stav, Ulrica Stigberg, Isai Dau, Mika Pyrjölä mfl

Sångare: Maria Gustin Bergström, Urban Ringbäck, Samuel Hector, Team Linder och andra lovsångsteam.