Kyrkan som blev tvungen att bygga ut

Många nyplanterade församlingar växer mycket långsamt.
Men i Öjersjö utanför Göteborg strömmar människor till kyrkan, som nu måste byggas ut.
– Kyrkans bästa tid ligger framför oss, inte bakom oss, säger prästen Anders-Petter Sjödin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Livsstil

Det var för fem år sedan som Svenska kyrkan i Partille övertog fastigheten i Öjersjö från EFK-församlingen Saron. Prästen Anders-Petter Sjödin, som arbetade i grannkyrkan i Furulund, hade upplevt ett tilltal från Gud om att starta en kyrka i samhället utanför Göteborg.

– Det vi fick till oss från Gud från början var att satsa på barnen. Sedan har vi också satsat långsiktigt på att kyrkan ska bli en mötesplats för alla, säger han.

Från början har man haft en omfattande barnrytmikverksamhet, och också Söndagsäventyret, en form av söndagsskola dit det kommer 60 barn. Men kyrkan har också satsat på alphakurser, där människor kommer till tro. Centrum i kyrkans liv är gudstjänsterna.

– De som kommer dit säger att de upplever Guds närvaro. Det är ganska enkla gudstjänster på ett innerligt vis. Guds ord och tillbedjan är i centrum. Vi tror att det oföränderliga evangeliet i varje generation måste få hitta nya uttrycksformer, säger han.

 

Läs mer: Prästen Anders-Petter Sjödin: Andliga discipliner får aldrig bli en tvångströja

 

Tillväxten har gjort lokalerna för trånga. Kyrkofullmäktige i Partille har därför beslutat om en utbyggnad som kommer att kosta omkring 30 miljoner kronor.

– Behovet har egentligen funnits i flera år. Vi är väldigt tacksamma över att kyrkofullmäktige nu fattat det beslutet, säger han.

Hur kommer det sig då att Öjersjökyrkan lyckats nå ut?

– Det är en kombination av flera saker. Guds nåd, så klart. Vi som arbetar här älskar Jesus och längtar själva efter mer av Gud.

En annan bidragande orsak är att det i kyrkan finns en livaktig EFS-förening som bidrar med ett stort ideellt engagemang.

– Vi har den inputen från EFS, med lekmannaskap, fokus på mission, Jesus och Bibeln, och kan kombinera med det enorma kontaktnät och förtroende som Svenska kyrkan har. Det blir det bästa av två världar, säger Anders-Petter Sjödin.

Öjersjö är ett samhälle som växer snabbt då många barnfamiljer flyttar in. Många av föräldrarna har dock ingen eller mycket begränsad erfarenhet av kristen tro.

– De är inte negativa till kyrkan, snarare nyfikna. De har ofta konfirmerats och tyckt det var positivt, men sedan har tron bara försvunnit ur livet. Som föräldrar vill de dock ge sina barn något gott, och då är de mer öppna, säger han.

Även om många av föräldrarna kommer med sina barn till rytmik och andra barnverksamheter är det ett större steg att komma med i söndagens gudstjänstgemenskap.

 

Läs mer: Nu får alla plats på gudstjänsten

 

– Vi tänker att det är gudstjänst även under barnrytmiken. Samtidigt är vår strävan att fler ska vilja samlas till den stora gudstjänsten. Det arbetar vi långsiktigt med och ger inte upp, det handlar om att bygga förtroende och trygghet, säger han.

Statistiken visar att både frikyrkor och Svenska kyrkan kämpar med medlemstapp och färre gudstjänstbesökare. Anders-Petter Sjödin tror dock på en vändning, han ser att det finns stora möjligheter att nå ut med evangeliet och att framtiden för kristenheten i Sverige är ljus.

– Jag tror inte att denna utbyggnad kommer räcka till. Kyrkans bästa tid ligger framför oss, inte bakom oss, säger han.

Lilla Erstagården