Livet efter döden enligt olika religioner

I alla tider har människan försökt reda ut vart den kommer ifrån, varför den finns och vart den är på väg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Här presenteras världsreligionernas syn på vad som händer när livet tar slut på den här jorden. I alla religioner finns nyanser och delade uppfattningar, men vi redogör för huvudlinjerna i de respektive religionernas uppfattning.

Kristendom: Guds himmel

Kristna väntar på Jesu återkomst då han ska ”döma levande och döda” som det står i den apostoliska trosbekännelsen.

Efter döden väntar en evig himmel eller ett evigt helvete. Det är delade uppfattningar om vad dessa motpoler i själva verket innebär; men för att nå himlen skriver de flesta kristna traditioner under på att man ska bekänna Jesus som Guds son och tro att han har dött för människornas synder. Bekänner man Jesus som Guds son blir hans död ett ställföreträdande för människornas egen skuld.
I Guds himmel finns det ingen synd, sorg och klagan och beskrivs som ett paradis.
 

Islam: Goda kommer till paradiset

Profeten Muhammed berättar om återuppståndelsen efter döden och den yttersta domen. Livet och allt som finns i denna värld kommer att få ett slut en dag där allt kommer att utplånas. Denna dag kallas Qiyamah (den yttersta dagen).

Alla människor som levt i världen sedan dess skapelse kommer att få nytt liv och bli förda inför Allah, som kommer att döma dem. Detta kallas för återuppståndelse.

Varje människas liv, med alla goda och onda gärningar, det vill säga deras själar, kommer att presenteras inför Allah på domens dag. Gud kommer att väga de goda gärningarna mot de onda.

Den vars goda gärningar överväger kommer att belönas, och den vars onda gärningar väger tyngst kommer att straffas.

De goda kommer att gå till ett paradis, där den eviga fridens portar kommer att öppnas för dem. De troende som blivit fördömda kommer att sändas till ett helvete som beskrivs som eldens och plågans hemvist.
 

Hinduism: Gudomlig värld

Trots många olika varianter är reinkarnationstanken central i de allra flesta grenarna av hinduism. Det vill säga att den odödliga själen, atman, återföds till en högre eller lägre varelse beroende på hur god karma du har.

Slutmålet är ändå något som kallas mokhsa, där atman inte går vidare till en ny varelse utan förenas med världssjälen Brahman. Då har man funnit sin verkliga själ som överensstämmer med världssjälen och själavandringen upphör.

Moksha beskrivs som en gudomlig och underbar värld, där det bara finns ro, harmoni och fullständig lycka.

Hinduerna har hundratusentals gudar att be om hjälp och vägledning, både onda och goda. Meditation och yoga är viktiga inslag.
 

Judendom: Andligt tillstånd efter döden

Gud är skaparen och själen, som kommer från Gud, ska komma åter till Gud.

Judarna tror att Messias ska komma när tiden är inne och då ska det goda härska på jorden. Både kristendomen och judendomen tror på begreppet Messias, men de kristna tror att Jesus var Messias, judarna väntar fortfarande på en fridsfurste och för dem är Jesus bara en lärd man.

Judendomen anser att det finns ett andligt tillstånd efter döden. Det kan inte beskrivas i detalj. Men läran säger att döden inte är slutet. Den andliga världen beskrivs på hebreiska som Olam Ha-Ba, vilket betyder: världen som skall komma, en messianisk ställning, ett varandets ställning där lugn och fred råder mellan människorna. Judendomen lägger dock vikten på livet, inte på livet efter detta.

Judendomen har heller ingen ställföreträdare likt kristendomen och islam, med Jesus och Muhammed.
 

Buddhism: Målet är att uppnå nirvana

Buddhister tror också på reinkarnation. Fast till skillnad mot hinduerna är det en persons karma som återföds och inte en gudomlig, odödlig själ. Inom buddhismen kallas detta kretslopp för samsara.

Men själva slutmålet för en buddhist är att så småningom sluta återfödas och uppnå nirvana.

Buddhisten vill befrias från livet eftersom allt i livet är lidande, även återfödelsen.

Nirvana är ett upplyst tillstånd där denna världs lidande upphör och tillvaron kan beskrivas som ett slags evig vila. Meditation och olika levnadsmönster, bland annat något som kallas den åttafaldiga vägen, är viktiga inslag för att kunna närma sig upplysningen och skala bort det liv som vi lever här på jorden.

Centralfiguren Buddha nådde nirvana efter sin död och hans liv och gärningar är till vägledning och hjälp.

 

Vill du fortsätta läsa Dagen gratis? Klicka här!

Premium
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Nyheter
Foto: Suvad Mrkonjic/TT