Lösryckta verser ingen tröst

När ovisshet inför framtiden är det ”nya normala” är det lätt att dras med i rädslan och tappa hoppet. Mattias Martinson, resande evangelist för fadderorganisationen Compassion, pekar då gärna på en väg ut ur rädsla som syns i många av Bibelns passager. Lovsången.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!